Jaunimo vakaras Mokytojo žvilgsnyje (2023 01 19)
Paskelbta: 2023-01-25 20:15:58

Nuotraukos – Urtės Šedvilaitės

Gyvenime svarbu turėti autoritetų. Tada matai, koks žmogus nori būti.

„Pirmieji mokiniai neieško santykio su Jėzumi, jie siekia naudos. Jėzus arba daro stebuklus, arba duoda duonos iki soties. Apsimoka.

Tačiau pabandykime išskirti kelias Jėzų sekusių žmonių grupes. Įsižiūrėkime, pirmieji – gerbėjai. Jų yra daug ir jie maloniai klausosi Mokytojo. Jiems įdomu. Antrieji – mokiniai. Jų taip pat yra labai daug ir jie atėję sekti Jėzų. Trečiųjų yra dvylika. Įsižiūrėję pamatysime, kad ši grupė labai marga, pavyzdžiui: beraštis, ekstravertas Petras; muitininkas ir sukčius Matas; sukilėlis zelotas Simonas; jaunutis Jonas.

Mokinių įvairumas rodo, kad jie čia tikrai nesvarbiausi. Centras yra Mokytojas. O kvietimas būti mokiniu yra malonė. Ramiai, čia ne apie žaibus iš dangus. Mano štai pašaukimas vienuoliniam gyvenimui išsiskleidė Vilniaus Akropolyje“, – apie buvimą Jėzaus mokiniu sausio 19 d. kalbėjo sesuo vienuolė Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF.

Žavingomis spalvomis dabinasi maldos ir giesmių vakarai, kuriuose apie tikrąją stiprybę – suklupimą Mokytojo žvilgsnyje.

Šį kartą giedota kartu su Viktoru Jermolovu ir jo draugais. Melstasi kartu su kunigais Andrzeju Binieku OFM Cap., Liutauru Vilėniškiu bei tėvu Aldonu Gudaičiu SJ. Užtarimas malda bendruomenės „Gailestingumo versmė“ tarnystėje. Ir tikri pokalbiai su sesėmis vienuolėmis Juozapa Živile Mieliauskaite SF bei Inga Rukaite FMA.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune