Seminaras mokytojams apie kino panaudojimą tikybos pamokose (2012 12 11)
Paskelbta: 2012-12-18 12:03:47

Šiandieninis tikybos mokytojas įvairiais būdais stengiasi prakalbinti mokinį ir jį atgręžti į Dievą. Šiandien mokytojas turi ir kur kas daugiau galimybių, nei prieš dešimtmetį ar du. Sparčiai į jaunimo pasaulį ateinančios vaizdo priemonės: televizoriai, kompiuteriai, išmanieji telefonai, užima daugiausia jaunuolio laisvalaikio, jos daro jaunimui ir didžiausią įtaką. Tad kino panaudojimas tikybos pamokose yra dar viena priemonė, kuri turi pakankamai didelę įtaką šiandieniam jaunuoliui.

Kad šią galimybę tikybos mokytojai labiau įsisavintų, gruodžio 11 dieną Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro salėje buvo suorganizuotas seminaras „Tikėjimo perdavimo galimybės: kino panaudojimas tikybos pamokose“. Jo lektorė, tikybos vyr. mokytoja, Jonavos dekanato katechetikos metodinio centro vadovė, Jonavos parapijos katalikiško jaunimo centro „Vartai“ koordinatorė Inga Petrikonienė-Kuuzeorg dalijosi savo patirtimi ir sukaupta metodine medžiaga.

Šio seminaro tikslas buvo išryškinti tikėjimo perdavimo būdus šiuolaikinėje dorinio ugdymo pamokoje panaudojant kino mediją ir atskleisti metodus, kurie moksleiviams padėtų gilinti krikščioniškąjį tikėjimą, tampant atsakingais mokyklos ir krikščioniškos bendruomenės nariais. Kaip teigė seminaro lektorė, dėl įvairių šiuolaikinių pasaulėžiūrų nelengva ugdyti asmens pasaulėžiūrą dvasinių religinių vertybių pagrindu, tačiau tai nėra „misija neįmanoma“.

Šių dienų jaunimo problema – vaizdo, garso, išorės o ne turinio akcentavimas. Tad lektorė seminare kalbėjo, kaip reikia rodyti kiną, kokį kiną, kaip jį pateikti ir kaip apie jį diskutuoti su jaunu žmogumi. Jaunimas perima gyvenimą per stebėseną, vaizdą, patiria jį jausminiais išgyvenimais, tad pamokoje yra labai svarbus aptarimas, atpasakojimas, aprašymas, diskutavimas, piešimas, koliažų darymas filmo tematika ir įvairūs kiti filmo analizės būdai, kuriuos pristatė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė šiame seminare. Labai svarbi šiame procese tinkamai nubrėžta linija: žmogus – tikėjimas – Dievas. O jeigu šios linijos filme nėra, labai svarbu ją atrasti. Lektorė patarė vengti žvelgti tik į probleminius filmo aspektus, jame reikia atrasti ir džiaugsmo, vilties, paguodos...

Po seminaro mokytojai gavo puikios dalijamosios medžiagos: filmų, jų ištraukų ir analizavimo metodų pavyzdžių.

 

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune