Nauji kunigų skyrimai (2013 m. rugsėjis)
Paskelbta: 2013-09-25 10:01:50

Kun. Julius GRIGONIS atleistas iš LSMU Kauno klinikų kapeliono pareigų paliekant anksčiau turėtas pareigas.

Kun. Vincas KUDIRKA paskirtas Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaru.

Kun. Audrius MARTUSEVIČIUS atleistas iš Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso Šiluvoje prefektu įpareigojant įsijungti į sielovadą Šiluvos parapijoje.

Kun. Darius VASILIAUSKAS, be anksčiau turėtų pareigų, paskirtas LSMU Kauno klinikų kapelionu.

 

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune