Diakonystės šventimai arkikatedroje (2013 12 08)
Paskelbta: 2013-12-09 11:16:40

Fotografijos Kauno kunigų seminarijos

Gruodžio 8 d. sekmadienį Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius Kauno kunigų seminarijos klieriką Andrių Končių įšventino diakonu, kandidatais į kunigystę skirti klierikai Karolis Valskis (Panevėžio vyskupija), Raimundas Šnapštys (Šiaulių vyskupija) ir br. Laimonas Mituzas (Vilkaviškio vyskupija).

Fotografija Kauno kunigų seminarijos

Įšventintasis diakonas gausiai susirinkusios ir už jį besimeldusios bendruomenės po šventimų apeigų buvo pasveikintais plojimais. Vėliau diakonas Andrius Končius kartu su kitais dviem arkivyskupijos diakonais patarnavo šv. Mišiose, kurioms vadovavo arkivyskupas Sgitas Tamkevičius, koncelebravo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, kiti kunigai.

Antrojo Advento sekmadienio homilijoje arkivyskupas ragino visu įsiklausyti į Evangelijoje užrašytą šv. Jono Krikštytojo kvietimą atsiversti: „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ (Mt 3, 3).

„Tai visa Advento programa: palikti nuodėmės kelią, susitaikyti su Dievu ir žmonėmis“, – sakė ganytojas, primindamas, jog atsivertimas neatsiejamas nuo Atgailos – Dievo gailestingumo ir meilės sakramento. Atsivertimas, be to, turi nešti gerų darbų vaisių. Tikintieji paraginti nepalikti gerų darbų tik Caritas, Maltos ordino tarnybai ir kitoms žmonėms tarnaujančioms organizacijoms, bet ir patiems pamatyti, kas galbūt kenčia, vargsta artimiausioje aplinkoje, žadinti viltį ir džiaugsmą.

Liturgijos pabaigoje arkivyskupas suteikė diakonui asmenišką palaiminimą ir palaimino visus Eucharistijos dalyvius.

Diakonas Andrius Končius tarnaus Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje.
 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune