Arkivyskupijos kunigų konferencija (2013 12 18)
Paskelbta: 2013-12-19 08:31:13

Gruodžio 18 d. arkivyskupijos kunigai gausiai susirinko į kuriją Kaune, kur vyko paskutinė šiemet kunigų ugdymo konferencija. Jai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Aptarę sielovados aktualijas, kunigai drauge su vyskupais dalyvavo šventinėje agapėje, dalijosi kalėdaičiais linkėdami vieni kitiems gražių artėjančių Viešpaties Gimimo švenčių.

Arkivyskupas S. Tamkevičius pristatė kunigams Vyskupų Sinodo 3-iosios neeilinės generalinės asamblėjos parengiamąjį dokumentą „Pastoraciniai iššūkiai šeimai evangelizacijos kontekste“ ir jį lydintį klausimyną (žr. www.katalikai.lt) dalinėms Bažnyčioms aktyviai rengiantis šiam Sinodui.

Ganytojas supažindino su klausimais, apimančiais devynias šeimų sielovados sritis, pakomentavo ir pasidalijo su kunigais ypač apie tas, kurios šiandien yra nemenkas iššūkis tiek dvasininkams, tiek kitiems šeimų sielovados talkininkams. „Šis klausimynas telkia dėmesį į šeimų sielovados darbus, atkreipdamas dėmesį, ką nuveikiam ir kokiose srityse dar reikia labai daug padaryti“, – sakė ganytojas, ragindamas kunigus parengti šiam klausimynui atsakymus, remiantis savo parapijos bendruomenės tikrove, sielovadine situacija ir patirtimi, taip pat viešai skelbti šį klausimyną, kad pasauliečiai irgi galėtų išreikšti savo nuomonę ir mintis.

Šioje konferencijoje kunigai buvo supažindinti su Šv. Juozapo šeimų bendruomenė laišku ganytojams, kuriame dėkojama už Šeimos metų paskelbimą, kartu pasidalijama savo įžvalgomis apie šeimų sielovadą, ko iš jos tikisi šeimos.

Kai kurie pasiūlymai, pasak arkivyskupo, galėtų būti tiesiogiai naudingi kunigams jų sielovados darbe su jaunimu, šeimomis geriau atsiliepiant į realius jų poreikius. Tai ir prašymas intensyvinti jaunimo sielovadą teikiant vietą bei lydinčius asmenis, toliau lydėti jaunas šeimas, priėmusias Santuokos sakramentą, aktyviau ir ryžtingiau kviesti šeimas, lankyti jas asmeniškai, burti jų maldos grupes, organizuoti šeimoms pritaikytas rekolekcijas, stovyklas bei šventes ir kt.

„Šeimoms ypač svarbu nuolat patirti, jog jos yra svarbios ir reikalingos Bažnyčiai. Tam būtinas gyvas, nuolatinis santykis. Siektina, kad šeima, kaip „mažoji bažnyčia“, autonomiška bendruomenė, visais gyvenimo tarpsniais rastų tinkamą atliepą, jaustų rūpestį bei pagalbą Bažnyčios aplinkoje: parapijoje ar pašvęsto gyvenimo bendruomenėje“, – rašoma šiame šeimų laiške ganytojams.

Konferencijoje, be kitų aktualijų, kunigai pakviesti aktyviai įsitraukti į visų vyskupijų mastu Tikėjimo metais pradėtą ir toliau Šeimos metais LVK nutarimu tęsiamą Švč. Sakramento adoraciją už šeimas vis kitoje Lietuvos bažnyčioje, padėti ją organizuoti ir rengti savo parapijose. Paraginta svarstyti su parapijų bendruomenėmis, kaip prasmingiau paminėti Šeimos metus.

Pirmoji 2014 metų kunigų ugdymo konferencija vyks sausio 8 d.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune