Šeimos mėnuo Kaune (2014 05)
Paskelbta: 2014-06-13 17:45:15

Šiais metais arkivyskupijos ir Kauno I dekanato šeimos centrai Šeimos metų proga minėdami šeimos mėnesį surengė eilę renginių apie gyvybę ir šeimą, kurie tęsėsi visą mėnesį – nuo Gyvybės dienos iki Tėvo dienos.

Susitikimai gyvybės tema su moksleiviais

Lytiškumo ugdymo programos „Pažink save“ koordinatorė ir savanoriai bendradarbiaudami su Kauno miesto savivaldybės sveikatos biuru kvietė miesto mokyklas dalyvauti paskaitose gyvybės tema. Balandžio 28 − 30 d. arkivyskupijos Šeimos centre apsilankė 119 (14–18 metų) moksleivių iš 6 mokyklų, įvyko 6 susitikimai. 1 val. susitikimuose buvo kalbama apie gyvybę, žmogaus vertę. Moksleiviams buvo rodomas 12 min. trukmės filmukas apie žmogaus vystymąsi nuo prasidėjimo momento iki gimimo, leidžiama į rankas paimti 3 mėn., 5 mėn., 6,5 mėn., 7,5 mėn. kūdikių muliažus. Diskutuota apie atsakomybę, apie tai, kad žmogus yra vertingas visada, netgi jeigu turi fizinę ar protinę negalią. Buvo rodomas filmukas apie Nick Vujicic, žmogų su negalia, kuris yra laimingas ir džiaugiasi gyvenimu. Pabaigoje kalbėta, kad kiekvienas žmogus yra stebuklas, vienintelis toks visame pasaulyje, todėl reikia vertinti ir gerbti save bei kitus. Jaunimas atrodė susidomėjęs, kėlė klausimus, diskutavo apie gyvybės vertę nuo prasidėjimo momento. Buvo gausiai dalijama medžiaga: knygelė „Mano pirmasis dienoraštis“, liniuotė „Mano pėdutės“.

Paroda „Mano šeimos medis“

Nuo gegužės mėnesio pradžios Šeimos centro patalpose jaukiai įsikūrė Kauno lopšelio darželio „Malūnėlis“ vaikučių bei jų tėvelių ruošta paroda apie šeimos medžio istoriją. Ne vieną šeimos centro lankytoją maloniai nustebino šeimų išradingumas ir šiluma dvelkiantys darbeliai.

Renginiai Šeimos centro kiemelyje „Atviri vartai“

 

O su gegužės pradžia Šeimos centro vartai atsivėrė visus kviesdami kas vakarą ateiti į kiemą su visa savo šeima. Nors nuo pirmųjų dienų dangus negailėjo lietaus, šeimos kiemelio iniciatyva su įvairiais pokyčiais vyko visą mėnesį. Vaikučiai kiemelyje ne tik kad atrado naujų draugų, bet ir galėjo piešti įvairiausiais būdais, karpyti, lankstyti, žaisti judrius žaidimus su auklytėmis. Na, o tėveliai ir mamytės, seneliai ir močiutės rado užsiėmimų pagal poreikį.

Kiekvieną pirmadienį širdį džiugino grupelės „Dangaus lelija“ giedamos senosios kantičkinės gegužės mėnesio giesmės. Gera buvo stebėti, kaip giesmė suvienija ir su anūkėliu į kiemelį užsukusią močiutę, ir prie krūtinės mažutėlį glaudžiančią jaunutę mamytę. O šalia giesmių pirmadieniais rinkosi ir parapijų šeimų grupelės, kad paliudytų, pasidalytų. Nuostabų vakarą su malda ir šlovinimu padovanojo Nazareto šeimų bendruomenė, besirenkanti Karmelitų parapijoje, taip pat ir Vytauto bažnyčioje besirenkančios „Motinos maldoj“ mamos, Jėzuitų rektorato šeimos ruošėsi, bendravo, dalijo lankstinukus apie savo grupes.

Antradienio vakarai – pavadinti „Atradimų vakarais“ – išties leido nors trumpam prisiliesti prie labai skirtingų bendruomenių. Vieną vakarą kiemelyje šliaužiojo mažyliai ir krykštavo vyresnieji, kol mamos dalijosi, ką jos veikia Šv. Monikos mamų klube, kuris kas savaitę renkasi Šeimos centre. Kitą antradienį į susitikimą pakvietė rimta tema – „Kai geria artimas žmogus...“ Al-anon grupės dalyviai dalijosi, kaip gyventi šalia mylimo, bet priklausomo žmogaus. Paskutinį antradienį kiemelis vėl šurmuliavo nuo žaidimų, giesmių ir tyro juoko. Į svečius atkeliavo „Šviesos dirbtuvėlių“ nariai. Tai projektas, kuriuo dėmesys skiriamas proto negalią turintiems žmonėms siekiant atskleisti jų vertę.

 

Trečiadienio vakarai – vakarai su kunigu. Šeimos kiemelyje apsilankę kun. T. Trečiokas bei kun. J. Fakejevas kvietė į apmąstymą, sužinojimą ar net pašmaikštavimą. Kunigai labai gyvai ir šiltai priėmė pačius įvairiausius klausimus, dvejojimus, dalijosi savo žiniomis ir savo patirtimi.

O ketvirtadieniais visus ateinančius džiugiai pasitikdavo Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentai su įvairiais pasiūlymais sveikatai ir grožiui ar tiesiog išsamia informacija apie įvairias jų veiklas. Net ketvirtadieniais į kursus ateinantys sužadėtiniai neatsispyrė intrigai pasitikrinti – ar taisyklinga mano pėda?

Na, o penktadieniais, kaip ir dera po sunkios savaitės, šeimos kiemelyje skambėjo muzika. Nepakartojamą koncertą dovanojo Kauno kunigų seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis, kuris kartu ir nepaprastai jautriai liudijo apie šeimos svarbą žmogaus gyvenime. O lietaus ir vėjo išgąsdinti kiti šeimos centro bendradarbiai muzikantai – darželio „Rytmetys“ vaikučiai bei nuolat Šeimos centrą džiuginanti akordeonistė Viktorija Nociūtė dar būtinai savo pasirodymais pradžiugins birželio mėnesį

Esame labai dėkingi visiems „Atvirų vartų“ šeimos kiemelyje dalyviams bei lankytojams. Tikimės, kad ši iniciatyva atnešė bent mažą atradimą į visų mūsų kasdienybę.

Kelionė į ekumeninę šeimų eiseną „Šeima – gyvybės lopšys“

Birželio 1-ąją, kartu minėdami ir tarptautinę Vaikų gynimo ir Tėvo dieną, pakvietėme šeimas drauge keliauti į Vilniuje organizuojamą ekumeninę eiseną „Šeima – gyvybės lopšys.“ Bendra intencija kelionei suvienijo šeimas, jaunavedžius, jaunimą ir močiutes, tad į Vilnių pajudėjo pilnutėlis dviejų aukštų autobusas nuotaikingai nusiteikusių keliautojų. Sutuoktiniai Laura ir Mažvydas kelionę pradėti pakvietė malda, giesme, o po to dosniai dalijomės įsidėtais sumuštiniais ir bendryste, naujai ar giliau pažindami kartu keliaujančius. Nors ir lyjant lietui, bet entuziastingai įveikę eiseną bei pasidžiaugę koncertu, šlapi, bet džiugūs keliautojai grįždami namo vieni kitus džiugino autobuse atsiradusioje radijo laidelėje. Vaikai noriai keliavo prie mikrofono ir sveikino tėčius su jų diena – dainavo, deklamavo eilėraščius, ar tiesiog tarė „Myliu tėtį.“ O tėčiai sveikino vaikus. Štai taip su džiugia širdim ir malda užbaigėme Šeimos mėnesį.

Kauno I dekanato Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune