Studentų medikų korporacijos „Gaja“ šventė (2014 11 08)
Paskelbta: 2014-11-12 10:30:41

Lapkričio 8 d. Ateitininkų rūmuose (Laisvės al.13) vyko studentų medikų korporacijos „Gaja“ šventė. Ta proga šiuose rūmuose esančioje Kauno technologijos universiteto koplyčioje šv. Mišias aukojo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras, Kauno klinikų kapelionas kun. N. Pipiras. Jis ragino melstis, kad Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys (kaip tik šią dieną buvo minimos jo mirties metinės) greičiau būtų paskelbtas palaimintuoju.

Sakydamas homiliją, kunigas ragino būsimuosius medikus būti ištikimus mažuose dalykuose, imti pavyzdį iš arkivyskupo M. Reinio, kuris net ir kalėdamas Vladimiro kalėjime gebėjo su kartu kaliniais dalytis ir išmintimi, ir duonos kriaukšle. Šv. Mišių metu senjorės įžodį davė ateitininkė Austėja Samajauskaitė.
 

Kun. Nerijus Pipiras
Ganytojo žodis

Visi, kas negalės dalyvauti liturginėse apeigose, tesimeldžia namuose, naudodamiesi ir technologinių priemonių teikiama pagalba. Dvasia apkabinkime sergančiuosius, jų šeimų narius, visus, kas pasiaukodami juos slaugo, melskimės už mirusius, prieš akis turėdami Velykų šviesą. Visus atsiminkime, už visus melskimės.

iš popiežiaus PRANCIŠKAUS paraginimo Verbų sekmadienį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune