Kauno I dekanato Šeimos centre pasidalyta parapijų bei rektoratų šeimų sielovados planais (2015 01 29)
Paskelbta: 2015-02-02 15:39:55

Sausio 29 d. Kauno I dekanato Šeimos centre vyko parapijų ir rektoratų Šeimos sekcijų vadovų susirinkimas. Susirinkimą pradėję trumpa malda dalyviai pirmiausia pasidalijo šios dienos aktualijomis bei artimiausiais veiklos planais. Šiuo metu didelis dėmesys skiriamas parapijų Atsinaujinimo dienoms pasirengti. Tikimasi, kad į šiuos renginius įsitrauks ne tik aktyvieji parapijiečiai, bet apsilankys ir retai šv. Mišiose dalyvaujančios šeimos. Atsinaujinimo dienos–- tai galimybė skleisti Evangelijos žinią, kurti bendruomenę, užtikrinti tęstinumą, be to, Misijų dienos buvo organizuojamos ir prieškario Lietuvoje. Šeimų stiprinimui parapijose/rektoratuose labai pasitarnauja liudijančios šeimos, o dideliuose renginiuose – gerai visiems žinomi asmenys. Bet kokiai iniciatyvai reikalinga įsipareigojusi šeima, kuri reguliariai būtų ir lauktų kitų ateinančių šeimų. Taip pat yra sveikintinos piligriminės kelionės, kuriose šeimos artimiau susipažįsta ir po to aktyviau dalyvauja parapijos bendruomenės gyvenime.

Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Giedrė Aukščiūnienė pasidalijo Sužadėtinių rengimo Santuokai aktualijomis ir įžvalgomis apie neseniai vykusius sužadėtinių rengėjų mokymus. Labai svarbu, kad šeimos sekcijų vadovai palaikytų šeimas, ketinančias įsitraukti į sužadėtinių rengimą parapijose, kad kviestų jaunas šeimas burtis ir tapti aktyviais bendruomenės nariais.

G. Aukščiūnienė pristatė Kauno I dekanato Šeimos centro veiklos planą, pakvietė parapijose/rektoratuose paminėti Gyvybės, Motinos, Tėvo, Šeimos, Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo, Negimusio kūdikio dienas, o rugsėjo mėnesį vykti į Šeimų dieną Šiluvoje. Taip pat kovo 21 d. Kaišiadoryse vyks kasmetinė Lietuvos šeimos centrų konferencija, o birželio 6 d. – konferencija su knygos „Seksas, kurio nepatyrėte“ autoriumi kunigu Ksawery Knotzu OFM Cap.

Vasario 14 d. 20–23 val. parapijų šeimos kviečiamos dalyvauti Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje už Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.
 

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune