Užtarimo maldos ir vidinio išgydymo tarnystės seminarai su misionieriais iš Lenkijos (2015 02 27–28)
Paskelbta: 2015-03-03 18:28:48

Fotografijos Virginijos Brėdikytės ir Vitalijos Stanislauskaitės

Vasario 27–28 d. sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ kvietimu Kaune svečiavosi ir savo patirtimi dalijosi misionieriai iš „Głos Pana“ bendruomenės Lenkijoje Marcin Zieliński, Marcin Wasilewski ir Aleksander Zieliński.

Vasario 27 d. „Park Inn“ konferencijų salėje į vidinio išgydymo seminarų ciklo „Jėzus – Gelbėtojas, Gydytojas, Nugalėtojas“ konferenciją „Išgydymas atskleidžia Dievo meilę“ susirinko beveik 300 žmonių iš Alytaus, Birštono, Biržų, Gargždų, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno Klaipėdos, Kretingos, Marcinkonių, Plungės, Prienų, Raseinių, Rumšiškių, Telšių, Trakų, Veisiejų, Vievio ir Vilniaus.

Susitikimas pradėtas šlovinimu ir kun. Gintaro Urbšto celebruotomis šv. Mišiomis.

Mokymą „Išgydymas atskleidžia Dievo meilę“ pradėdamas M. Zieliński pabrėžė, kaip svarbu skaityti Šventąjį Raštą ir gyventi Dievo žodžiu, kad jis galėtų keisti mūsų širdis. Jėzus darė gera, t. y. gydė visus, kurie pas Jį ėjo. Jis tą patį daro ir šiandien, tik reikia pas Jį ateiti. Išgydymas – Dievo būdas mylėti. Jėzus apreiškia savo meilę dviem būdais: „tau atleidžiamos nuodėmės“ ir „kelkis, pasiimk savo neštuvus ir eik namo“ (Mk 2, 1–12). Tas pasakojimas atskleidžia, kad šiam pasauliui neužtenka pasakyti vien kažką dvasinio – pasaliui reikia matomų ženklų. Jėzus gydė, kad žmonės pamatytų Jo neregimą meilę.

Kalbant apie išgydymą negalima iš akių išleisti Kryžiaus – to, ką Jėzus padarė dėl kiekvieno iš mūsų. Evangelijos galia reiškiasi būtent per Kryžių. Retas mūsų įsisąmonina, kad esame „Jo žaizdomis išgydyti“. Jis prisiėmė visas mūsų ligas ir nuodėmes, apmokėjo visą skolą, vieną kartą visiems laikams įvykdė tobulą auką. Ir mes Kryžiaus dėka galime gauti nuodėmių atleidimą ir išgydymą – tai ir yra Geroji Naujiena.

Vasario 28 d. misionieriai iš Lenkijos vedė mokymus įvairioms maldos grupėms ir bendruomenėms. Į užtarimo maldos ir vidinio išgydymo tarnystės ugdymo seminarų ciklo konferenciją „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau...“ (Jn 15, 16) „Park Inn“ salėje susirinko 260 žmonių iš Alytaus, Birštono, Biržų, Gargždų, Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos, Kelmės, Kėdainių Klaipėdos, Kretingos, Lentvario, Miroslavo, Marcinkonių, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Raseinių, Rumšiškių, Šiaulių Šilutės r., Telšių, Trakų, Utenos, Veisiejų, Vievio, Vilniaus ir Zarasų.

Pirmąjį mokymą apie šlovinimą išgydymo tarnystėje M. Wasilewski pradėjo klausimu, kas yra šlovinimas. Tai nėra meninis pasirodymas ar muzikavimas. Čia svarbiausia malda ir susitikimas su Viešpačiu. Senajame Testamente šlovinti Dievą buvo raginama garsiai, gyvai, galingai fleitomis, būgnais ir ragais, šlovinti visa savo esybe, taip, kaip karalius Dovydas. Ir mes turėtume šlovinti Dievą visu savimi – dvasia, siela ir kūnu. Šlovinimas – tai visų pirma apsisprendimas ir atsigręžimas į Dievą, nepaisant sunkumų, nepalankių aplinkybių. Dievas gyvena savo tautos šlovėje, šlovės giesmės – tarsi Jo sostas. Šlovinimo metu Dievas ateina su savo išgydymu. Šlovinimas gali perkeisti mūsų gyvenimą.

Antrajame mokyme apie pranašystės dovaną prelegentas M. Zieliński kalbėjo, kad mes visi per Krikštą tapome pranašiškąja, karališkąja ir kunigiškąja Dievo tauta. Tos trys funkcijos parodo, į ką esame pašaukti. Per Kristaus kraują tampame Šventosios Dvasios šventovėmis. Todėl kiekvienas tikintysis pajėgus girdėti Dievo balsą, ir tas balsas kyla iš mūsų vidaus, nes Šventoji Dvasia gyvena mumyse. Pagrindinis kriterijus, ar žodis iš Dievo, yra Šventasis Raštas. Gavus vaizdinį, jausmą ar pažinimo žodį, visuomet reikia maldoje klausti, ką Viešpats per tai nori pasakyti, ir neužmiršti, kad Dievo žodis visuomet yra skirtas Dievo tautai ugdyti, auginti ir guosti.

Trečiasis mokymas buvo apie Jėzaus autoriteto galią. M. Zieliński aiškino, ką reiškia būti karališkąja tauta ir kad esame įskiepyti į Kristų. Marcin ragino seminaro dalyvius būti Jėzaus pagalbininkais.

Per visus mokymus misionieriai iš Lenkijos rėmėsi savo liudijimais, dalijosi savo tarnystės patirtimi ir nuostabiu Dievo veikimu. Seminaro dalyviai šlovino Dievą, meldėsi vadovaujami M. Zielińskio, ėjo liudyti apie patirtą gydantį Dievo veikimą, turėjo galimybę priimti Sutaikinimo sakramentą, kartu šventė Eucharistiją, kurios celebracijai vadovavo kun. Kęstutis Rugevičius.


 Violeta Micevičiūtė

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune