Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės Sutvirtinimo šventė arkikatedroje (2015 06 10)
Paskelbta: 2015-06-11 11:38:25

„Dieve, mus mylintis Tėve, ateiname pas Tave kaip vaikai tuščiomis rankomis...“ Taip prasideda naujai susikūrusios Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės malda. Beveik prieš 20 metų prasidėjusi kelionė į bendrystės paieškas atvedė iki oficialiai įkurtos bendruomenės, patvirtintos ir valstybės, ir Bažnyčios. Birželio 10 d. arkikatedroje ši bendruomenė šventė Sutvirtinimo šventę vienai jos narei priimant Sutvirtinimo sakramentą.

Atkurtosios Nepriklausomybės pradžioje tikybos mokytoja dirbusi Danguolė Lingienė, dabar jaunų žmonių būryje vadinama Močiute, iškeliavo į vieną iš Taizé bendruomenės organizuojamų regioninių susitikimų. Įkvėpta Taizé dvasios, ji pradėjo ruošti ir vežti grupes jaunų žmonių į Taizé. Šie pradėjo rinktis į maldą su Taizé giesmėmis iš pradžių Prisikėlimo bažnyčios parapijoje, tada šalia Šv. Gertrūdos bažnyčios ir galiausiai prie Kauno arkikatedros, kur pradėtos organizuoti Taizé pamaldos kiekvieną savaitę. Vyko ilgas ieškojimų procesas, keitėsi žmonės. Galiausiai prieš 5 metus močiutė Danguolė, kartu su jaunais žmonėmis nusprendė plačiai atverti duris Kristui ir įsipareigoti ne tik kasdienei maldai, bet ir kartą per savaitę kartu švęsti šv. Mišias ir atsiliepti į kvietimą tarnauti bažnyčioje. Pradžioje nebuvo nei pavadinimo, nei tikslų įsivardinimo. Tik prieš metus, kai nuspręsta bendruomenę įkurti oficialiai, galiausiai buvo įvardinti visi svarbiausi bendruomenės tikslai ir veikla. Šiuo metu bendruomenėje yra 18 įsipareigojusių narių, kurių didžioji dauguma yra jauni žmonės, kurie išdrįso būti vienas kito lydimi didesnio Dievo artumo link. Tai mylinčių širdžių bendruomenė, kurios pagrindinis tikslas yra priimti ir palydėti jauną žmogų Bažnyčioje. Šio tikslo siekiama pagrindinėmis tarnystėmis: pamaldų su Taizé giesmėmis organizavimu Piligrimų centre; grupių į Taizé kaimelį ir žiemos susitikimus ruošimu; savanorystėmis arkivyskupijos renginiuose; piligriminių kelionių Lietuvoje bei vasaros vaikų stovyklos organizavimu.

Birželio 10 d. 18 val. Kauno arkikatedroje ši maža jaunų žmonių bendruomenė kartu su vyskupu Kęstučiu Kėvalu šventė savo sutvirtinimą. Kaip ženklas sutvirtėjusios bendruomenės buvo vienos iš bendruomenės narių – Jonės – Sutvirtinimo sakramentas. Jonė yra viena iš tų, kurie šią širdžių bendrystę atrado vaikų stovykloje. Dabar kiekvienais metais Jonė ten sugrįžta kaip vadovė. Ji padeda stovyklos vaikams išgyventi tą džiaugsmą, kurį kažkada ji pati ten surado. Taip pat prisideda prie visos arkivyskupijos rengiamų renginių ir piligriminių kelionių.

Bendruomenės pamatinis dalykas yra meilė: meilė stovyklos vaikams; meilė grupei, keliaujančiai į Taizé; meilė kiekvienam, kuris užsuka į Piligrimų centrą. Tuo ir stengiasi remtis kiekvienas jaunas žmogus, ieškantis savo pašaukimo, Dievo artumo ir tarpusavio bendrystės šioje bendruomenėje. Ne veltui bendruomenės malda baigiasi žodžiais: „..padėki būti meilės tarnais, kad Tave, Tėve, pažintų kuo daugiau širdžių. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį“.

Šventės vaizdo įrašą žr. >>

Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės informacija

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune