Kauno I dekanato Šeimos centrų vadovų susirinkimas (2015 06 10)
Paskelbta: 2015-06-12 08:42:07

Birželio 10 d. Kauno I dekanato Šeimos centrų/sekcijų vadovai aptarė veiklas ir renginius, skirtus šeimų sielovadai. Ne vienas pasidžiaugė sena gegužinių tradicija, kai po šv. Mišių šeimos buriasi į maldą namuose. Yra parapijų, kuriose vienos kurios nors šeimos namuose susirinkdavo net 30–50 maldininkų. Taip pat buvo pasidalyta įspūdžiais iš piligriminės kelionės į Jelgavą. Šios kelionės metu aplankyta Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Jelgavos stačiatikių moterų vienuolynas ir Kryžių kalnas. Keliauninkai išsakė norą panašias keliones tęsti ir ateityje.

Susirinkimo dalyviai nemažai laiko skyrė apmąstymui ir diskusijai gailestingumo tema. Artėjant Šventųjų Gailestingumo metų paskelbimui, kalbėta, kaip tai įprasminti savo parapijose, dekanate ir savo šeimose – ten, kur arčiausia, dažnai būna sudėtingiausia...Minčių buvo daug ir įvairių: šeimos nori žinoti Šventojo Rašto vietas, kur kalbama apie gailestingumą, jas galėtų nagrinėti grupėse, susipažinti su kita katalikiška literatūra šia tema. Būtų vertinga piligriminė kelionė į Dievo Gailestingumo šventovę Vilniuje aplankant Šv. Faustinos ir pal. Mykolo Sopočkos namus, seminarai - mokymai skirti tėvų ir vaikų, sutuoktinių tarpusavio santykiams ir gailestingumui, atsakant į klausimą, kas yra tikrasis gailestingumas. Taip pat svarbu padėka Dievui už Jo gailestingą meilę, iš kurios trykšta džiaugsmas, viltis ir ramybė, šv. Mišios, šeimų grupių maldos už parapijoje esančias ir kenčiančias šeimas, paraginant jas kreiptis pagalbos į kompetentingus specialistus, taip pat į AA, Al-Anon ir kitas savigalbos grupes.
 

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune