Misijų vakare iš ciklo „Kunigai kavinėse“ – susitikimas kun. Arnoldu Valkausku: kuo pavojingas Haris Poteris? (2015 06 11)
Paskelbta: 2015-06-12 10:42:43

Birželio 11 d. vakarą būrys kauniečių susirinko į arkivyskupijos kurijos surengtą Miesto misijų susitikimą iš ciklo „Kunigai kavinėse“. Paskutinis šį pusmetį susitikimas vyko pilnutėlėje „Skliauto“ lauko kavinėje Kauno senamiestyje, o jame su žmonėmis tema „Kuo pavojingas Haris Poteris?“ dalijosi teologijos daktaras, kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas.

Kaip sakė didelio kauniečių susidomėjimo sulaukusio susitikimo svečias kun. A. Valkauskas, knygos apie Harį Poterį jau nėra tokios populiarios, bet jų problema tebėra. Šių knygų sukūrimo pagrindas – burtai (ir knygų sėkmė gali būti sąlygota šios potekstės). Maginį mąstymą, tikėjimą maginiais dalykais šios knygos sugrąžina į realų gyvenimą.

„Tai aiški konfrontacija su krikščioniškuoju požiūriu į pasaulį, tikėjimu į vienintelį gyvenimo Viešpatį – Jėzų Kristų“, – sakė svečias kunigas apie šias, ypač jauno žmogaus pasaulėvokai pavojingas knygas bei kitą šiandien labai gausią ezoterikos pasiūlą, kuria daugelis naudojasi.

Šiandienos žmogaus mąstymas, pasak kun. A. Valkausko, labai pakrypęs į magiją. Įsikerojęs reliatyvizmas, gėrio ir blogio ribos naikinimas, nuo seno priimtų taisyklių, normų, autoritetų nepripažinimas, įsitikinimas, kad galime patys tvarkyti savo gyvenimą, manipuliavimas kitų gyvenimu, nuodėmės neigimas – tokia šiandienos realybė. Sugrįžimas į neopagonybę – tai didžiulė viso Vakarų pasaulio problema. Bandant tai pasakyti, susilaukiama labai priešiškos reakcijos. Maginis mąstymas yra paveikęs ir tikinčių žmonių mąstymą.

Susitikime su kavinės lankytojais svečias kunigas minėjo ir apie naują šiandienos reiškinį, kai bandoma spręsti problemas tarsi pasitraukiant nuo realybės, sugrįžtant į natūralistinę, gamtos aplinką, tarsi susikuriant sau malonų rojų. Įtampa kiekvieno žmogaus gyvenime, pasak kun. A. Valkausko, visada egzistuoja. Tai ir kančios, skausmo patirtis, ir žmogus turi nuolat spręsti sunkumus, o ne nuo jų bėgti. Šiandien ypač jaunas žmogus nėra tam rengiamas.

„Turiu suvokti, kokią tiesą renkuosi. Ir turiu jai angažuotis“, – sakė susitikime kun. A. Valkauskas, pabrėždamas, jog žmogus, išpažįstantis Jėzų Kristų, turėdamas apreikštojo tikėjimo dovaną, daugiau neturi blaškytis, griebtis išpažįstamam tikėjimui priešiškų praktikų.

Kavinės lankytojai gyvai domėjosi pokalbiu, uždavė kunigui daug klausimų, visas susitikimas praėjo draugiškoje dialogo aplinkoje.

Artimiausias Miesto misijų renginys – birželio 25 d. 19 val. Šlovinimo ir maldos už Kauną ir kauniečius vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune