Kauno arkivyskupijos Šeimos centras: paminėkime GYVYBĖS DIENĄ gailestingumo darbais
Paskelbta: 2011-04-22 14:19:07

Pasaulinė gyvybės diena Lietuvoje minima paskutinį balandžio sekmadienį nuo 1998 m. Šiais metais balandžio 24-oji sutampa su didele švente – Viešpaties Prisikėlimu, kuris glaudžiausiai susijęs su pagarba žmogiškajai gyvybei ir žmogaus gyvenimui. Taip pat simboliška, kad po savaitės, gegužės 1 d., bus paskelbtas palaimintuoju popiežius Jonas Paulius II, kuris savo enciklikoje „Evangelium vitae“ rašė: „Raginu kasmet visose šalyse švęsti Gyvybės dieną <...> Pirmiausias jos tikslas būtų padėti atskiriems asmenims, šeimoms, Bažnyčiai ir visuomenei pripažinti žmogaus gyvybės prasmę ir vertę visais jos etapais ir visomis sąlygomis.“

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras jau balandžio 17 d. kartu su katalikų bendruomene „Gyvieji akmenys“ pakvietė į Atsinaujinimo dieną „Apie gyvybę ir gyvenimo iššūkius“. Šiai dienai aktualiomis temomis apie gyvybės vertę, abortą, eutanaziją bei iššūkius šeimai kalbėjo tėvas Jonas Emanuelis (Šv. Jono bendruomenė), Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų gydytojas Virgilijus Rudzinskas, Šeimos centrų pradininkė Nijolė Liobikienė, Kauno slaugos ligoninės direktorė Rita Kabašinskienė. Su jaunimu pokalbius vedė dvi jaunos šeimos – Ruzgai ir Ratautai.
Gyvybės diena pradėsime ir Dievo Gailestingumo savaitę, kurią vainikuos Dievo Gailestingumo šventė ir Jono Pauliaus II paskelbimas palaimintuoju.

Kviečiame visus savo aplinkoje padaryti bent vieną gailestingumo darbą (aplankyti senelius, našlaičius, ligonius ir pan.), pasveikinti besilaukiančias šeimas ir gimusius kūdikius Gyvybės dienos proga. Kviečiame šeimas savo parapijose švęsti Eucharistiją dėkojant Dievui už gailestingumą ir didįjį gyvybės apaštalą – Joną Paulių II-ąjį.
 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune