Kauno m. parapijų ir rektoratų Šeimos centrų/sekcijų vadovų susirinkime aptartos šeimų sielovados aktualijos (2015 11 09)
Paskelbta: 2015-11-12 09:22:26

Lapkričio 9 d. Šeimos centre vyko Kauno miesto parapijų ir rektoratų Šeimos centrų/sekcijų vadovų susirinkimas. Šį kartą jame dalyvavo ir dvi naujos sutuoktinių poros, besirengiančios tarnystei Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijoje ir Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorate.

Po bendros maldos Kauno arkivyskupijos Šeimos centro socialinė darbuotoja, Krizinio nėštumo programos koordinatorė soc. d. mgr. Aušra Bačėnė pristatė programos veiklą ir situacijas, su kuriomis susiduriama konsultuojant krizę išgyvenančias bei kūdikio besilaukiančias šeimas ir moteris. A. Bačėnė taip pat papasakojo apie Rachelės vynuogyno rekolekcijas šeimoms, patyrusioms kūdikio netektį dėl aborto ar persileidimo.

Susirinkime daug dėmesio skirta Negimusio kūdikio dienos minėjimui aptarti. 1955 m. lapkričio 23 d. tuometinio sveikatos ministro įsakymu Lietuvoje buvo įteisintas leidimas atlikti abortą iki dvylikos nėštumo savaičių. Nuo tada tūkstančiai kūdikių kasmet tiesiog negimsta. Susirinkimo dalyviai pasidalijo idėjomis, kaip šią dieną paminėti savo parapijose ar rektoratuose. Socialinė darbuotoja A. Bačėnė akcentavo, kad ši diena nėra šventė, todėl jos paminėjimas turi būti santūrus, sukuriant ne smerkimo, o jaukumo, pasitikėjimo, priėmimo aplinką. Buvo pasiūlyta lapkričio 15–23 dieną Marijos radijo transliacijoje Gailestingumo valandos metu melstis už šeimas, praradusias savo vaikus dėl aborto ir kitų priežasčių, už moteris, svarstančias, ar pasirinkti gyvybę, ar nutraukti nėštumą, taip pat už medikų atsivertimą. Lapkričio 23 d. išvakarėse ir 23-iąją bus kviečiama uždegti žvakeles ir melstis minėtomis intencijomis per šv. Mišias. Kiekvienoje parapijoje ar rektorate susiformavusios tradicijos bus tęsiamos ir šiais metais. Pagrindinis minėjimas vyks Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje lapkričio 23 d.

Vėliau susirinkusieji pristatė savo parapijų ir rektoratų aktualijas. Džiugu, kad vyksta įvairūs susitikimai, maldos grupės šeimoms, motinoms, gilinamasi į Šventąjį Raštą, o kai kur gimsta ir naujų iniciatyvų. Daugelyje parapijų pradėtos sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui grupės. Tikimasi, kad dalis sužadėtinių tęs susitikimus ir po Santuokos.

Susirinkime taip pat svarstytos Gailestingumo metų gairės, vyko diskusijos apie šeimoms aktualius klausimus. Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Giedrė Aukščiūnienė aptarė pagrindinius Kauno arkivyskupijos renginius ir darbus, skirtus Gailestingumo metams.

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune