Šventosios Šeimos sekmadienį – malda už šeimas arkikatedroje ir šeimų šventė (2015 12 28)
Paskelbta: 2015-12-28 15:37:08

Fotografijos Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

„Šventoji Šeima – Jėzus, Marija ir Juozapas – išskirtinė šeima, kartu kviečianti mus prisiminti ir savo šeimas, tas, kuriose užaugom, tas, kurias turite, kurias puoselėjate ir branginate, ir tas, kurioms nepavyko, nes to, kas skiria, jose buvo per daug“, – sakė Šventosios Šeimos sekmadienį Kauno arkikatedroje arkivyskupas Lionginas Virbalas, pradėdamas iškilmingą Eucharistijos liturgiją. Ganytojas kvietė joje melsti gerąjį Viešpatį, kad Jis panaikintų skirtumus ir jungtų su savimi ir vienus su kitais.

Šią pagrindinę Šventosios Šeimos sekmadienio Eucharistiją arkikatedroje šventė gausiai susirinkę tikintieji, tarp jų buvo daug sutuoktinių porų, jaunų šeimų netgi su pačiais mažiausiais vaikeliais ant tėvų rankų. Visi iškilmės dalyviai prieš jai prasidedant arkikatedroje buvo pakviesti į bendrą šeimų Rožinio maldą, o liturgijos pabaigoje Bažnyčios palaiminimą priėmusios šeimos buvo pakviestos į arkivyskupijos konferencijų salę, kurioje jaukią kalėdinę šventę surengė arkivyskupijos Šeimos centras.  Šio centro rūpesčiu, talkinant jauniesiems savanoriams, vaikai šv. Mišiose bei vėliau šventėje galėjo dalyvauti su savo bendraamžių būreliu. Šventę parėmė Vokietijos katalikų akcija RENOVABIS.

Malda arkikatedroje

Kauno arkivyskupo vadovaujamą iškilmingą Eucharistiją koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kun. Artūras Kazlauskas. Vėliau homiliją sakęs arkivyskupas darsyk atkreipė dėmesį į Šventąją Šeimą, sykiu paminėdamas, jog ir paprastų šeimų patirtis gali būti įkvepianti, ypač kai jos ne žodžiais, bet savo pavyzdžiu perduoda tikėjimą vaikams. Šeimoje tenka kantriai laukti augimo vaisių, joje ypač reikia kantrybės, padėti vienas kitam augti.

Pasak ganytojo, Kalėdos siejamos su tam tikra idilija, tobulu paveikslu, tačiau iš tiesų Evangelija kalba apie ieškojimą, išgąstį, nesupratimą. Daugelis šeimų tai patiria. Tačiau Šventojoje Šeimoje yra tas, kuris jungia. Tai Jėzus, kuris keliauja su savo šeima.

Homilijoje šeimos pakviestos pamatyti, kas jas jungia, pastebėti gerus dalykus, gražias akimirkas, kurios ilgainiui susidėlioja į vientisą paveikslą – tarsi mozaiką iš gabalėlių, tarsi muzikos akordus, kurie susikomponuoja ne tik į kalėdinę giesmę, bet ir į viso gyvenimo šlovinimo himną.

„Visiems, ypač šeimoms, linkiu artumo, supratimo, atjautos, gailestingumo“, – šiuo palinkėjimu savo homiliją užbaigė arkivyskupas L. Virbalas.

Visuotinėje maldoje, be kitų maldavimų, melstasi už krikščioniškas šeimas, kad džiaugsmas, trykštantis iš krikščioniško gyvenimo, būtų vilties pagrindas, kad iš Dievo ištikimybės savo pažadams pavyzdžio gimtų troškimas priimti naujas gyvybes savo šeimose.

Šeimų šventė

Krikščioniškos šeimos grožį liudijančios šeimos, aktyvūs šeimų bei sužadėtinių sielovados pagalbininkai vėliau susirinko arkivyskupijos konferencijų salėje, kur buvo apdovanoti nepaprasto nuoširdumo ir profesionalumo muzikinėmis dovanomis (koncertavo Kristinos ir Gintaro Jakelių šeima, Kazlų Rūdos sav. Būdos kultūros namų folkloro ansamblis „Gandružis“), darsyk pasveikinti Kauno arkivyskupo L. Virbalo, patys liudijo savo šeimų gyvenimą, vaišinosi agapėje.

Arkivyskupijos Šeimos centro kvietimu šeimas pasveikino ir arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas padrąsino šeimas, pabrėždamas, kokia graži yra vyro ir moters santuoka grįsta šeima, ir tik tokioje šeimoje gali augti laimingi vaikai, o ji pati yra tvirtas normalios valstybės pamatas. Tačiau nors šeima įtvirtinta Konstitucijoje kaip visuomenės ir valstybės pamatas (38 str.), šiandien, pasak ganytojo, kyla daugybė prieštaravimų dėl to, kas yra šeima, koks yra šeimos sąvokos turinys. Šeimos institutas ypač stipriai blaškomas šiandienos vėjų: partnerysčių, lyčių lygybės, vienos lyties santuokų propagavimo ir siekimo tai įteisinti, demografinių problemų ir pan.

„Stipri šeima turi tapti sėkmės istorija, madinga siekiamybe, kurią savo tikslu kels ir ateities kartos“, – sakė arkivysk. S. Tamkevičius, pabrėždamas, jog ir viešojoje erdvėje siekiama naikinti aiškų suvokimą, kuo tikra šeima yra išskirtinė, lieka nebeaišku, ar mūsų valstybėje aiškiai vertinamas įsipareigojimas ir atsakomybė.

Ganytojas kvietė branginti savo šeimas, nepasiduoti nevilčiai, vis aštrėsiančioje kovoje už tvirtą, tradicinę šeimą palaikyti visas geras iniciatyvas.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune