Apie peticiją dėl rinkliavos už automobilių statymą Rotušės aikštėje per sekmadienio pamaldas panaikinimo
Paskelbta: 2016-02-12 17:58:50

Informacija apie peticiją dėl rinkliavos už automobilių statymą Kauno Rotušės aikštėje per sekmadienio Mišias panaikinimo žr. >>

Pabrėžiame, kad šią akciją rengia ne arkivyskupija, bet laisvi piliečiai. Savo ruožtu primename, kad Kauno miesto kunigai ir vyskupai, susitikę su meru (išsamiau žr. >>), prašė to paties mūsų, tikinčiųjų vardu, tačiau nebuvo išgirsti; tad dabar tik mūsų pačių – piliečių bei katalikų – valia ir pareiga išsakyti savo poziciją. Pasirašykite ir kitus pakvieskite!

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune