Kunigų rekolekcijos Šiluvoje su misionieriais iš Slovakijos (2016 03 15–17)
Paskelbta: 2016-03-25 08:46:07

Fotografijos Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės ir Ján Kuruc

Kovo 15–17 d. Šiluvos Jono Pauliaus II namuose vyko arkivyskupijos kunigų rekolekcijos. Rekolekcijoms vadovavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, o konferencijas vedė nepaprastos biografijos ir misionierystės patirties kunigas vienuolis Michal Zamkovský CSsR, kuris, be to, yra ir popiežiaus Pranciškaus išsiųstas gailestingumo misionierius šiais Gailestingumo jubiliejaus metais. Jis atvyko misijų į Lietuvą drauge su kitais šešiais misionieriais iš Slovakijos, bendruomenės „Gyvybės upė“ (Rieka Zivota) nariais. Kai kurie jų ne pirmą kartą lankosi mūsų šalyje. Draugystė su slovakais prasidėjo 1994–1995 metais, drauge dalyvaujant evangelizacinėje mokykloje.

Kaip ir įprasta rekolekcijose, kunigai drauge šventė šv. Mišias, meldėsi Valandų liturgijos maldas, Rožinį, adoravo Švenčiausiąjį Sakramentą. Šiuo gavėniniu metu drauge apmąstė Kryžiaus kelią Šiluvos bazilikoje, sykiu žengdami pro joje atvertas Gailestingumo duris, ir, žinoma, dalyvavo svečio kunigo rekolekcijose, jų širdis palietė ir visos misionierių grupės pasidalijimai bei evangelizacinis užsidegimas.

Arkivyskupijos kunigus ir svečius sveikinęs vyskupas Kęstutis pristatė slovakų bendruomenę. Lietuvoje jau gerai pažįstamas vienas jos įkūrėjų (kartu su minėtu t. Michal Zamkovský) Bohus Zivcak pasakojo, jog jų pašaukimas į misijas buvo susijęs su pašaukimu į bendruomenę, jie visada yra susiję. Didelė dalis bendruomenės narių yra susituokę, t. Michal yra redemptoristas, t. Vlado German turi savo parapiją. „Mes daugelis turime šeimas, tačiau einame ten, kur Dievas kviečia, ir labai dažnai važiuojame grupelėmis", – kalbėjo svečias.

Vėliau pagrindinius mokymus vedė t. Michal. Juose misionierius atskleidė asmeninio santykio su Kristumi, maldos, kasdienio kunigo gyvenimo ir gailestingumo temas. Švč. Sakramento adoracijos metu kvietė kunigus prisiminti savo Šventimų dieną bei dėkoti už kunigystės dovaną.

Ypatinga ir plati šio arkivyskupijos svečio (gimęs 1946 m.), kunigo ir vienuolio, karšto Kristaus misionieriaus,  biografija ir tarnystė. Jis, kaip ir kai kurie kunigai Lietuvoje, yra pogrindžio kunigas – 1980 m. buvo slapta įšventintas. Po šventimų dirbo paprastą darbą fabrike Staroje Lubovnėje. Jis ilgus metus buvo Redemptoristų vienuolyno Slovakijoje provincijolas, dabar tarnauja vienuolyne Podolinice. 1996 metais Liublino universitete baigė pastoracinę teologiją. Nuo 1990 metų jau tęsė viešą veiklą redemptoristų vienuolijoje. Kaip misionierius, drauge su pasauliečių bendruomene „Gyvybės upė“ (Rieka Zivota) apkeliavo Slovakiją, Čekiją, Lenkiją, Kazachstaną, Afriką ir t. t. Savo šalyje jis dažnai veda rekolekcijas kunigams, pašvęstojo gyvenimo nariams ir pasauliečiams.

T. Michalas yra bendruomenės „Gyvybės upė“ (Rieka Života) narys ir vienas iš įkūrėjų, todėl, kaip ir įprasta, į rekolekcijas atvyko drauge su dar šešias bendruomenės nariais. Tai kun. Vlado German, kuris šešerius metus misionieriavo Kazachstane, dabar dirba kapelionu katalikiškoje mokykloje. Tai ir bendruomenės vadovas, jau daugelį kartų lankęsis Lietuvoje Bohus Zivcak bei kiti bendruomenės nariai - Martin Dubjel-Kumran, Eva Štrbová, Eva Nováková ir Ján Kuruc.

Arkivyskupijos kunigų rekolekcijose Šiluvoje visi atvykę misionieriai dalijosi savo asmeniniais liudijimais, patirtu Dievo gailestingumu ir vedimu per kunigiškąją tarnystę.

Šių Dvasios įkvėptų, tikrų Jėzaus apaštalų, jų pavyzdžių dėl savo Mokytojo einančių lig žemės pakraščių, gyvavimo istorija yra labai arti tų žaizdų, kurias patyrė Bažnyčia tiek Slovakijoje, tiek panašiai ir Lietuvoje sovietmečiu. Tame vienuolyne, kur įsikūrusi bendruomenė, komunistiniu laiku buvo kalėjimas. 1950 metais per vieną naktį suėmė visus kunigus, vienuolius ir vienuoles. Padalijo į tris vietas, viena iš jų buvo Podolinicas. Kai kurie kalėjo dvejus, kai kurie – 10 metų, daugiau nei 400 jų buvo nužudyti.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune