Kauno arkivyskupas lankėsi „Atžalyno“ vaikų globos namuose (2016 04 22)
Paskelbta: 2016-04-28 10:42:27

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ balandžio 22 d. atvyko susitikti su Kauno vaikų globos namų darbuotojais ir vaikais. 

Pristatydama brangų svečią, globos namų direktorė Dalia Pajedienė džiaugėsi, kad įstaigoje dirba darbuotojai, kurie imasi iniciatyvos, atsakomybės ir savo darbais įrodo meilę artimui, mažam, likimo nuskriaustam, be tėvų globos likusiam vaikui.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas, įvertindamas čia dirbančių darbuotojų atsidavimą, pabrėžė, kad labai svarbu suprasti, jog kiekviename žmoguje yra kažkas ypatingo ir dieviško. Arkivyskupas kvietė laužyti blogio logiką, traukyti blogio grandines ir būti išradingiems, nes kiekviename žmoguje yra kažkas nepaprasto.

Arkivyskupo dvasiškai pastiprinti, pakviesti su viltim ir veiklia meile artimui atsiliepti į Popiežiaus Pranciškaus paskelbtų 2016 m. Dievo Gailestingumo metų žinią globos namų darbuotojai ir vaikai šiltai bendravo prie arbatos puodelio.

Kauno vaikų globos namų „Atžalynas“
Socialinio darbo padalinio vedėja Rima Gapšytė

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune