Ugdomasis seminaras sužadėtinių grupių vadovams Šeimos centre (2016 12 08)
Paskelbta: 2016-12-12 10:02:16

Gruodžio 8 d. Šeimos centre vyko ugdomasis seminaras savanoriams, padedantiems sužadėtiniams rengtis Santuokos sakramentui. Iš skirtingų Kauno miesto parapijų atvykusios sutuoktinių poros analizavo situacijas, kylančias vadovaujant sužadėtinių grupėms, dalijosi patirtimi ir darbo su grupe metodais. Seminarą vedė Vilniaus arkivyskupijos šeimų bendruomenių koordinatorė, viena iš sužadėtinių rengimo Santuokai programos sudarytojų Vijoleta Vitkauskienė. Seminare taip pat dalyvavo Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė.

Po trumpos maldos V. Vitkauskienė pakvietė susirinkusius prisiminti kvailiausias ir išmintingiausias mintis apie santuoką. „Pančiai“, „ašarų pakalnė“, ‚vedęs – tai miręs“, „suėdė vienas kitam gyvenimą“ – tokius posakius minėjo dalyviai. Taip pat jie prisiminė ir išmintingas mintis: „niekada neikite miegoti susipykę“, „dviem yra geriau negu vienam“, „Santuoka – tai būdas šventėti“, „susituokus kitaip pamatai pasaulį“ ir pan. Viena dalyvė šmaikštavo: „Aš meldžiausi, kad gaučiau gerą vyrą, o vyras nesimeldė – taigi gavo mane“.

Po to seminaro vedėja pakvietė visus aptarti sunkesnes situacijas dirbant sužadėtinių grupėse. Dalyviai kėlė klausimus, analizavo kylančius jausmus ir dalijosi patirtimi. Ką daryti, kai sužadėtiniai nori, kad vedėjai daugiau dalytųsi savo gyvenimo istorija, o ką – kai visi tyli arba prieštarauja? Kaip perduoti Bažnyčios mokymą nemoralizuojant ir atskleidžiant Santuokos sakramento grožį? Susirinkusieji dalijosi ir tokiomis mintimis: „Atėjusieji į kursus intuityviai nori, kad Dievas palaimintų Santuoką“, „gerai yra panaudoti humorą, pasiremti statistikos duomenimis, žiūrėti vaizdo įrašus“, „pateikti Bažnyčios žinią reikia švelniai, o ne agresyviai“.

V. Vitkauskienė taip pat atkreipė dėmesį į pačios vedančiųjų poros santykį ir kaip svarbu „suderinti stygas“, t. y. aptarti temas prieš susitikimą, kartu pasidalyti kylančiais jausmais ir abejonėmis po grupės užsiėmimų. „Sužadėtiniai į grupės vedėjus „perkelia“ autoritetą. Jei jų santykiai su tėvais buvo geri, tai problemų paprastai nekyla, bet jei patys sužadėtiniai jaučiasi blogai, tai jie dėl visko kaltins grupės vadovus. Svarbu suprasti, kad viskas jums yra gerai“, – apie grupinio darbo subtilybes kalbėjo ir grupių vadovus drąsino seminaro vedėja.

Seminarą parėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa.

Ganytojo žodis

ŠVENTOJI DVASIA išskleidžia kiekvieną iš mūsų įgalindama, pripildydama ir sustiprindama. Šventosios Dvasios veikimas taip pat yra vienybės patirtis, kai nėra svetimų, o visi yra savi, broliai ir seserys. Tai Šventosios Dvasios veikimo ženklas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune