Seminaras-praktiniai mokymai dirbantiems su jaunimu (2017 03 11)
Paskelbta: 2017-03-17 16:19:46

Kovo 11 d. arkivyskupijos Jaunimo centro komanda organizavo seminarą dirbantiems su jaunimu: jaunimo vadovams, katechetams, tikybos mokytojams. Šią brangią mūsų Lietuvai dieną pradėjome šventosiomis Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Arkivyskupo Liongino Virbalo ir visos Kauno bendruomenės aukoje buvome įkvėpti darbuotis Kauno arkivyskupijos labui ir Viešpačiui. Grįžę į Jaunimo centrą klausėmės arkivyskupijos sielovados projektų koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, vyskupo Kęstučio Kėvalo ir Jaunimo centro vadovės Agnės Grigaitytės pranešimų. Pranešėjai, pristatydami darbo su jaunimu subtilybes, dalijosi sukaupta patirtimi, liudijimais ir ateities vizijomis.

Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė padėjo suvokti, kokia yra vadovo tapatybė. Apžvelgtos vadovo savybės, jų tipai, kaip vadovas elgiasi vienoje ar kitoje situacijoje. Vadovo tapatybę sudaro jo disciplinos, vadybos, tarnystės ir komunikacijos santykis. Vaida rekomendavo perskaityti knygas: „Aistros įveika: askezės ir psichologijos metodais“ ir Oweno Phelpso knygą „Vadovauti Jėzaus pavyzdžiu“. Tai knygos, kurios gali padėti įveikti save ir tinkamai vadovauti.

Po pietų prie mūsų prisijungė vysk. Kęstutis Kėvalas. Jis dalijosi liudijimu iš studijų laikų JAV, kuomet jam teko atlikti praktiką labai pavojingame rajone. Jis pats ryžosi šiam iššūkiui, ir tai, kas nutiko ten, buvo gyvenimą perkeičiančios patirtys. Vyskupas savo pavyzdžiu mus ragino eiti į visuomenės paribius ir nepabūgti iššūkių.

Prieš kitą mokymą seminaro dalyviai turėjo pertraukėlę, per kurią išmokome smagų asmenybių žaidimą ir jį galėsime pritaikyti dirbdami  su jaunimu. Vėliau Agnė Grigaitytė savo mokyme pristatė parapiją kaip evangelizuojančią bendruomenę, kuri gyvena šeimos principu. Aptartas bendradarbiavimas tarp įvairių parapijų grupių ir organizacijų. Tai padėjo pasižiūrėti, kaip šiandien vyksta parapijų jaunimo sielovada parapijose, ir pasvajoti, kas galėtų būti kitaip.

Pasibaigus mokymams jautėme, kad gavome daug naudingų dalykų saviugdai ir tobulesnei tarnystei kitiems. Seminaras įkvėpė apsidairyti aplink save, eiti link kito ir įkvėpė motyvacijos kurti bendruomenę savo aplinkoje, o pirmiausia – parapijose.

Ganytojo žodis

Dievas nori stabdyti žmogų nuo blogo kelio, padėti jam, išgelbėti jį. DIEVUI irgi ADVENTAS – Jo širdis laukia žmogaus atsivertimo. Adventas – tai aktyvaus troškimo ir širdies karščio metas. TAISYKIME VIEŠPAČIUI KELIĄ... TIESINKIME JAM TAKUS...

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune