Pirmasis liturgijos skaitovų ugdymo seminaras (2017 04 24)
Paskelbta: 2017-03-25 10:48:23

Nuotraukos Ievos Šiugždinienės

Jau antrus metus arkivyskupijos kurija rengia seminarus sielovados bendradarbiams, bažnyčių tarnautojams parapijose. Taip norima ugdyti jų bendrystę ir tarnavimą, padėti sutikti Kristų, o per juos – Jį sutikti ir kitiems žmonėms, ateinantiems į bažnyčias, parapijų bendruomenes. Nuo šių metų į seminarus pakviesti ir liturgijos skaitovai.

Pirmasis jiems skirtas seminaras – bendrasis įvadas į Šventąjį Raštą – vyko arkivyskupijos kurijoje kovo 24 d. Seminarą vedė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Susirinko 30 dalyvių – liturgijos skaitovų ar norinčių jais būti – iš įvairių arkivyskupijos parapijų.

Seminaro įvade arkivyskupas pasidalijo mintimis apie Dievo žodį, kuris žmogui yra Gyvenimo žodžiai, Dievo meilės ir Išgelbėjimo žinia. Per Šventąjį Raštą Dievas kaip Tėvas su meile pasitinka savo vaikus, užmezga ir nuolat palaiko su jais pokalbį. Bažnyčia nuolat rūpinosi skelbti Dievo žodį, perduoti jį, skleisti, kad jis būtų žmonėms prieinamas. Arkivyskupas trumpai supažindino su Šventojo Rašto prieinamumo istorija nuo jo skaitymo tik bažnyčiose, Šventojo Rašto scenų tapybos ant jų sienų, M. Lutherio paskatinimo versti Bibliją į gimtąsias kalbas (jis pirmasis išvertė Bibliją į vokiečių kalbą) iki Vatikano II Susirinkimo nutarimų, ypač Dogminės konstitucijos apie Dievo Apreiškimą „Dei Verbum", kuri sakė, jog krikščionims turi būti plačiai atvertos durys į Šventąjį Raštą.

Antrame seminare bus kalbama apie Dievo žodį liturgijoje, trečiasis bus skirtas ir praktiniams Šventojo Rašto skaitymo šv. Mišiose (skaitovų retorikos, laikysenos ir pan.) klausimams.

Kauno arkivyskupas yra baigęs dvasingumo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete, mokėsi Šventojo Rašto egzegės Insbruko universitete. Yra išvertęs Silvano Fausti SJ knygą „Evangelijos atminimas ir pasakojimas“ (2006), rengia „Metus su Šventuoju Raštu. Skaitiniai kiekvienai dienai. Maldos apaštalavimo intencijos“ pagal Lietuvos liturginį kalendorių, be kitų knygų, yra parašęs ir išleidęs knygą „Šventoji Žemė“ (2015) – kelionių vadovą po žemiškąją Jėzaus gimtinę.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune