Kaune sutikta šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvija (2017 05 21)
Paskelbta: 2017-05-22 08:02:35

Nuotraukos Violetos Micevičiūtės ir kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčios

Gegužės 21 d. Nemunu, pagal senovinę tradiciją, Kauną pasiekė ypatingas svečias – Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės riterių ordino rūpesčiu iš Gniezno miesto parvežta Baltijos kraštų misionieriaus šventojo Adalberto (Vaitiekaus) relikvija. Ordino riteriai ją perdavė broliams pranciškonams saugoti ir gerbti Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje, Švenčiausiosios Trejybės altoriuje.

Relikvija pasitikta Nemuno krantinėje, o Rotušės aikštėje iškilmingai perduota Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonui kun. Pauliui Sauliui Bytautui OFM. Rotušės aikštėje ceremonijai vadovavo miesto ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius, pristatęs ir šio išskirtinio ir džiugaus miestui įvykio svečius iš Lenkijos – Gniezno katedros dvasininkus. Ši relikvija yra Gniezno arkivyskupijos dovana Kaunui, kurį, kaip Nemuno ir Neries upių uostą, tikėtina, šv. Adalbertas būtų aplankęs, jei būtų pasiekęs Lietuvos žemes. Buvo nužudytas 997 m. balandžio 23 d. Lieuvos ir Prūsijos pasienyje netoli Žuvininkų (Kaliningrado srities), kur pamokslavo lydimas dviejų savo bičiulių.

Procesijoje šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvija iškilmingai, dalyvaujant Šv. Adalberto-LDK riterių ordino nariams, jauniesiems skautams su savo vėliavomis, palydint gausiam kauniečių būriui, atneštos į Šv. Jurgio bažnyčią. Čia su svečiais lenkų dvasininkais buvo aukojamos padėkos šv. Mišios. Joms vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius.

Gniezno katedros klebono kanauninko žodyje buvo atkreiptas dėmesys į naująją evangelizaciją, visos Bažnyčios, taip pat ir brolių pranciškonų Kaune misiją šių laikų žmonėms parodyti Kristų, liudyti Jo meilę ir sergėti Dievo įsakymus. Šv. Jurgio bažnyčia, pasak svečių, labai nukentėjo nuo sovietinių represijų ir dar daug reikia atlikti restauravimo darbų, kad bažnyčia plačiai atvertų žmonėms savo paveldą. Ateizmo sistema labai stengėsi, kad ši bažnyčia neturėtų praeities, ateities ir jokios reikšmės žmonių gyvenime. Šv. Adalberto relikvijos nuo šiol bus naujas ištikimybės Kristui ir tikėjimo bei žmogiškos bendrystės ženklas.

Šv. Adalbertas (Vaitiekus) yra vyskupas ir kankinys, gyvenęs apie 956–997 metus. 982 m. tapo Prahos vyskupu, 997 m. kaip misionierius išvyko skelbti Evangelijos į Prūsiją. Jis yra pirmasis baltų genčių misionierius. Šv. Adalberto Prahiškio pavyzdys yra uždegęs ir šv. Brunoną Kverfurtietį, vyskupą ir tikėjimo kankinį, Evangelijos skelbėją mūsų krašte.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune