Pasaulinę vargstančiųjų dieną – artimui tarnaujančių organizacijų ir bendruomenių malda ir susitikimas Kaune (2017 11 19)
Paskelbta: 2017-11-20 09:38:06

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

 „Štai vargšas šaukėsi, ir Viešpats išgirdo (Ps 34, 7). Bažnyčia visada suvokė šio šauksmo svarbą“, – Evangelijos paraginimą priminė popiežius Pranciškus, kaip Gailestingumo jubiliejaus tęsinį pakviesdamas XXXIII eilinį sekmadienį nuo šiol minėti Pasaulinę vargstančiųjų dieną ir taip paskatinti jautriau ištiesti ranką vargšams, pasimokyti pažvelgti jiems į akis, juos apkabinti, atpažinti vargdienystėje glūdinčias vertybes (plg. žinią „Mylėkime ne žodžiu, bet darbu“ >>). Tai apmąstyti kvietė ir Lietuvos vyskupų kreipimasis šios dienos proga >>.

Pasaulinei vargstančiųjų dienai Lietuvoje sutapus su Gailestingumo Motinos atlaidų Aušros Vartuose Vilniuje užbaigimu, juose atkreiptas dėmesys, jog Gailestingoji Motina visų pirma yra vargstančiųjų Motina, ir jos širdyje esame vienas kitam broliai ir seserys. „Mūsų meilė turi būti praktiška ir konkreti“, – sakė prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango iškilmėms vadovavęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, pabrėždamas: visi galime mylėti labiau negu iki šiol – pats Jėzus padaugina konkrečius mūsų meilės gestus.

Vargstančiųjų dieną vyskupai Vilniuje sėdo prie bendro pietų stalo su Vilniaus arkivyskupijos Carito socialinės pagalbos ir integracijos centro „Betanija" lankytojais.

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas labai kvietė minėti Pasaulinę vargstančiųjų dieną Kauno arkivyskupijos bažnyčiose, melstis ir kitais būdais savo bendruomenėse atsiliepti į popiežiaus kvietimą parodyti meilę artimui konkrečiais darbais. Iš anksto buvo išplatintas paraginimas šio sekmadienio šv. Mišiose visiems drauge kalbėti specialią Visuotinę maldą už mūsų bendruomenių, šalies ir pasaulio vargstančius bei skurstančius, kad jiems būtų tinkamai pagelbėta maistu ir pastoge, švietimu, sveikatos priežiūra, pasirūpinta jų žmogiškuoju orumu.

Vargstančiųjų dienos proga lapkričio 19 d. vakare Kauno arkivyskupas artimui tarnaujančias organizacijas ir bendrijas Kaune bei arkivyskupijoje pakvietė į specialiai šiai progai skirtą susitikimą, kuris prasidėjo Eucharistijos šventimu Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje.

Arkivyskupas vadovavo liturgijai, o patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas bei Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai. Giedojo Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunieji šlovintojai.

„Jėzus buvo su vargstančiais. Jis ėjo prie luošo, prie aklojo, prie raupsuotojo, prie atstumtos moters, prie tų žmonių, kuriems reikėjo pagalbos, ir kalbėjo su jais susitapatindamas: Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte (Mt 25, 40)“, – sakė arkivyskupas  savo homilijoje, atkreipdamas dėmesį į popiežiaus Pranciškaus žinią ir jo mintį, jog tarnavimas vargstantiems buvo vienas pirmųjų krikščionių bendruomenės atpažinimo ženklų pasaulio scenoje. Pasak ganytojo, be pasitarnavimo kitam neįmanoma vadintis krikščionimi. Popiežius Pranciškus taip pat kalba apie žudantį abejingumą ir iškelia šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį, kaip tarnauti kitiems peržengiant atsitolinimo, svetimumo slenkstį. Ši Pasaulinė vargstančiųjų diena ir skirta paskatinti jautrumui ir dėkoti vargstantiems – juk per juos prisiliečiame prie Jėzaus, prisiliečiame prie Dievo karalystės.

Po Visuotinės maldos atnašų procesijoje Benamystę išgyvenančiųjų dienos centro atstovai nešė prie altoriaus savo rankų darbo kryželius, dovanojamus Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams. Carito atstovai nešė institucijoms ir organizacijoms, kurios rūpinasi vargstančiaisiais, dovanojamas žvakeles. Visų vardu ARKOS bendruomenės nariai atnešė duonos ir vyno atnašas.

„Ačiū jums, kurie atsiliepėte į pakvietimą. Tai proga susitikti, padėkoti jums. Tai ir noras, kad daugiau bendradarbiautume, paskatintume vieni kitus“, – sakė vėliau konferencijų salėje arkivyskupas L. Virbalas, sveikindamas Kauno arkivyskupijos Caritą, ne vienus metus plėtojantį tarnystes Benamių dienos centre, „Sriubos“ valgykloje, VšĮ Vaiko gerovės institute, sergantiesiems epilepsija ir kitiems, gausius Kauno I dekanato parapijų Carito darbuotojus. Taip pat sveikino gausiai, su savanoriais, bendruomenių nariais atvykusius Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus, Maltos ordino pagalbos tarnybos Kaune bendradarbius, Kauno ARKOS bendruomenę. Susitikime dalyvavo, organizacijas pasveikino ir miesto mero patarėja socialiniais, švietimo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis klausimais Irena Segalovičienė.

„Mums visiems reikia nuolatinio įkvėpimo savo darbams. Mes, bažnytinės organizacijos, jo semiamės iš Evangelijos“, – sakė Arūnas Kučikas, Kauno arkivyskupijos Carito vadovas, atkreipdamas dėmesį, jog nelengva patenkinti didelius visuomenės lūkesčius – išspręsti visas socialines problemas inovatyviai, su kuo mažesnėmis išlaidomis. Tačiau Caritas jaučia platesnę savo misiją – tiesti tiltus tarp įvairių visuomenės grupių, skatinti vargstančiųjų ir labiau pasiturinčiųjų susitikimą, ugdyti ryšius, grįstus tarpusavio pasitikėjimu, solidarumu.

 

Susitikime prisistatydama Kauno ARKOS bendruomenė sakė, jog svarbiausia joje – kurti neįkainojamą dalyką – tarpusavio santykį, kvietė juos aplankyti, o susipažinti su bičiulių dovanomis galima ir artėjančiame Talentų vakare arkivyskupijos Jaunimo centre >>. Maltos ordino pagalbos tarnyba Kaune pabrėžė pagalbą šeimoms, vaikams, senjorams – per globą namuose, kasmetinę „Maltiečių sriubą“.

Jau 21 metus Palemone veikiančio saleziečių seserų – Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų – Vaikų dienos centro bendradarbė ses. Irena Dovydaitytė FMA sakė, jog pagal savo įkūrėjo šv. Jono Bosko pavyzdį seserys darbą su vaikais laiko prioritetu, siekia padėti šeimoms ugdyti juos gerais krikščionimis ir piliečiais.

Pačių dvasine atgaiva savo tarnavimą pavadino Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus atstovai, be kita, už bendrystę padėkodami Kauno arkivyskupui bei įteikdami samariečių savanorės tapytą paveikslą.

„Tokios organizacijos kaip jūsų yra raktas į svarią bendruomenišką pagalbą“, – sakė mero patarėja I. Segalovičienė, padėkodama už jų veiklą. „Siekiame, kad mūsų miestas būtų patogus gyventi visiems“, – sakė mero patarėja, paminėdama, jog valdžia stengiasi matyti kuo platesnį socialinį kontekstą, sukoordinuoti visų pastangas sprendžiant socialines problemas.

Susitikimas baigtas šiltu pabendravimu agapėje daugeliui pasidžiaugiant šios bendrystės galimybe dabar ir galbūt ateityje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune