Kaune pristatyta ketvirtoji „Evangelijos kasdien“ knyga (2011 11 12)
Paskelbta: 2011-11-14 08:44:08

Lapkričio 12-osios šeštadienio pavakare arkivyskupijos konferencijų salėje kunigams, seserims vienuolėms, šeimoms ir kitiems Kauno miesto tikintiesiems buvo pristatyta ketvirtoji (B metų ciklo) „Evangelija kasdien“ knyga (pirmosios trys knygos A, S ir E buvo išleistos pernai). Rinkinį sudarė, Evangelijų tekstus iliustruodami savo fotografijomis iš Šventosios Žemės, ir išleido Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis drauge su fotografu Evaldu Darškumi.

Šios knygos leidėjus pasveikinęs ir vakaro dalyvių gausa pasidžiaugęs Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius paliudijo ypatingus savo paties prisilietimus prie Šventojo Rašto. Vienas jų įvyko dar patarnaujant šv. Mišioms 1952 m., kai jam buvo pasiūlyta skaityti arkivysk. J. Skvirecko verstą Šventojo Rašto I tomą, antrasis – kai per įvilktuves Kauno kunigų seminarijoje jos tuometinis rektorius kun. V. Butkus padovanojo VI tomą. Įsimintiniausias, pasak ganytojo, prisilietimas įvyko 1983 m. vasarą, kai suimtas Vilniaus saugumo kalėjimo požemiuose tardytojo leidimu jis vis dėlto galėjo turėti su savimi Šventąjį Raštą ir jį skaityti. Arkivyskupas palinkėjo, kad kiekvienam žmogui laisvės sąlygomis skaitomas Dievo žodis taip prakalbėtų, kaip jis prakalbėjo nelaisvėje, ypač giliai palietus Viešpaties žodžiams („Imk savo kryžių ir sek paskui mane“).

Pasak renginyje kalbėjusio Šiaulių vyskupo E. Bartulio, svarbiausia krikščioniui, kad Šventasis Raštas nebūtų knyga, dulkanti lentynoje – svarbu ja gyventi. Dėkodamas savo pagalbininkams, ganytojas sakė, jog ši Evangelijų knyga, fotografijomis leidžianti prisiliesti ir prie tų vietų, kur Jėzus gyveno ir skelbė savo meilės Evangeliją, kviečia į džiaugsmingą kelionę – visus metus kasdien drauge su viso pasaulio tikinčiaisiais skaitant tą patį tekstą gyventi Dievo žodžio šviesoje.

Vysk. E. Bartulis atkreipė dėmesį, jog šiandien, kai žiniasklaida mums pateikia ne pačių geriausių naujienų, iš Šventojo Rašto knygų sklinda linksmoji, geroji Naujiena, kad žmogus būtų tvirtas, nepavargtų gyventi, mylėti, aukotis. Vyskupas paragino ypač skaityti Evangeliją šeimose, su vaikais, pabrėžė, kad būtent Šventasis Raštas yra labai prasminga dovana jaunavedžiams, kad jie savo gyvenimo kelyje eitų su Kristumi, padrąsino, jog Dievo žodžio skaitymas ir įsiklausymas į jį iš tiesų keičia žmogaus gyvenimą.

Naujosios Evangelijų knygos sutiktuvių vakarą vedė aktorė Olita Dautartaitė, giesmėmis džiugino Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios kamerinis choras „Te Deum“, vadovaujamas Audriaus Petrausko.

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune