Kauno arkivyskupijos diena Aušros Vartų atlaiduose (2018 11 16)
Paskelbta: 2018-11-16 17:53:41

Nuotraukos – Silvijos Knezekytės

Lapkričio 16-ąją Bažnyčiai švenčiant Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną ir Aušros Vartuose Vilniuje tęsiantis didiesiems atlaidams, ši diena juose buvo skirta ir maldai už Kauno arkivyskupiją.

„Ši Marijos šventovė gali atskleisti daugybę jos gailestingumo istorijų. Kreipkimės į Mariją, Gailestingumo Motiną. Tuo liudijame, kad jos pagalbą jau esame patyrę ir viliamės šios pagalbos rytojaus dienoms“, – sakė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas vadovavęs šv. Mišioms Šv. Teresės bažnyčioje. Gausius piligrimus atlaiduose Vilniuje ganytojas pakvietė melstis už sostinės gyventojus, visus Lietuvos žmones, taip pat Kauno arkivyskupijos bendruomenę, Gailestingosios Motinos užtariamiems prašyti Dievo gailestingumo.

„Marijos gyvenimas paženklintas ypatingu uždaviniu – būti Išganytojo Motina. Būtent todėl Ji ir gailestingumo Motina. Šį uždavinį Marija atliko visą gyvenimą“, – sakė arkivyskupas Lionginas, pastebėdamas, jog ji, kaip ir daugelis mamų savo vaikus, augino savo Sūnų, lydėjo jį su meile – iki pat jo Kryžiaus. Ir šiandien ji, paskirta būti visų Motina, tęsia savo misiją, lydi maldoje visų laikų žmones. Marija yra balsas, kuriuo Jėzus kalba mums, jos užtarimas yra daugeriopas, kaip sako Bažnyčios dokumentai. Marija su motinai būdingu atkaklumu prašo mums Dievo malonių.

Arkivyskupas taip pat atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus žodžius, pasakytus lankantis Aušros Vartuose, jog Marija mato mumyse ir tai, ko mes patys negalime įžvelgti, – Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse.

Šv. Mišių, kurias transliavo „Marijos radijas“, pabaigoje visi drauge su jose patarnavusiu diakonu Dariumi Chmieliausku meldėsi Švč. Mergelės Marijos litaniją.

Aušros Vartų atlaidai tęsis iki sekmadienio, žr. programą >> . 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Mergelės Marijos kvietimas Šiluvoje garbinti Sūnų aktualiai skamba ir šiandien. Turime dovanoti laiką, pastangas, kitaip tariant, „arti“ dėl Jėzaus reikalų, kad pasaulis keistųsi į „geresnę savo versiją“, kad Dievas būtų mūsų pačių gyvenimo centras. Tik tuomet ateina Dievo dovanota tikroji ramybė.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune