Negimusio kūdikio dienos paminėjimas (2011 11 23)
Paskelbta: 2011-11-25 09:20:15

Lietuvos sveikatos mokslų universitete šiai dienai atminti vyko akcija „Kada prasideda žmogaus gyvybė?“ Universiteto mokomojo laboratorinio korpuso fojė pusdienį buvo rodomas nuotraukų filmas, dalijami lankstinukai apie gyvybės vertę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties ir testai pavadinimu „Ar patartumėte daryti abortą?“ Juose aprašoma sudėtinga šeimos ar besilaukiančios moters situacija, kurioje sužinoma apie užsimezgusią naująją gyvybę, ir skaitančiojo šį testą klausiama, ar patartų rinktis abortą? Atsakymų dalyje paaiškinta, kokio įžymaus žmogaus gyvybę nulėmė atsakymas į pateiktą klausimą, o testo apibendrinime raginama daugiau domėtis žmonių biografijomis, kuriose dažnai pasitaiko nepatogių gimdymui aplinkybių.

Keliais renginiais ir malda Negimusio kūdikio diena buvo minėta Jonavoje. Šiai datai atminti surengta Sekmadieninės mokyklos vaikų procesija. Jaunimas pakviestas į paskaitą gyvybės tema, dalyvavo Šeimos centro savanoris Vytenis Urbonas ir gydytoja Ingrida Rupšienė. Gyvybės temai buvo skirta ir Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje surengta Jonavos dekanato mokyklų moksleivių koliažų paroda, o šv. Mišiose prašyta atgailos ir išgijimo malonės.

Negimusio kūdikio dienos intencijomis, prašydamos Viešpatį išmokyti gerbti ir saugoti žmogaus gyvybę, melsdamosi už negimusius kūdikius, už moteris, patyrusias netektį dėl aborto ar išgyvenančias abejonių dėl nėštumo, Kauno arkivyskupijos Šeimos centro paskatintos, šv. Mišiose meldėsi kai kurios miesto parapijos . Daugelyje bažnyčių, 15 val., kai minime Dievo Gailestingumo valandą, skambėjo varpai, buvo kalbamas Gailestingumo vainikėlis.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras informuoja, jog teikia pagalbą moterims, išgyvenančioms dėl kūdikio netekties (po aborto, persileidimo) Vilniaus g. 29, tel. (8 37) 32 11 22, el. p. laukimas@lcn.lt.
Čia taip pat galima įsigyti leidinuką „Kai skausmas nepraeina“ (nemokamai).

Gailestingas ir mylintis Tėve,
Tu priimi visus, kurie pas Tave ateina!
Viešpatie mano Dieve, meldžiu už moteris ir vyrus,
praradusius savo negimusius kūdikius.
Gydyk jų sužeistas širdis.
Leisk pajusti jiems Tavo gydantį prisilietimą
prie šios nevilties žaizdos.
Tegul pasitikėjimas Tavo gydančia meile
perkeičia jų kenčiančias sielas ir
suteikia palaimingą ramybę.

(Iš Bendruomeninės maldos)

LSMU akademinės sielovados koordinatorės Svetlanos Adler-Mikulėnienės, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos bei Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija
Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune