Gausėja Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija
Paskelbta: 2019-02-25 12:26:15

Vasario 19 d. Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos pirmininkei ses. Pranciškai Bubelytei FDCJ apsilankius Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapijoje ir susitikus su tik prieš savaitę Švč. M. Marijai pasiaukojusiais draugijos nariais, parapijoje buvo įkurtas draugijos skyrius. Rinkimai vyko balsavimo būdu; vadovės pareigos atiteko Vilmai Šablauskienei. Draugija kol kas negausi, tačiau artimiausių mėnesių 13 dieną viešu pasiaukojimo Švč. M. Marijai aktu Šiluvoje Ariogalos parapijos draugijos skyrių žada papildyti nauji nariai.

Vasario 20 d. įvyko draugijos skyriaus rinkimai Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijoje. Skyriaus vadove absoliučia balsų dauguma išrinkta Vitalija Karčiauskienė. Laikantis draugijos statuto, išrinkta ir skyriaus bei ekonominė taryba. Rinkimus organizavo draugijos pirmininkė, juos stebėjo draugijos kapelionas kun. Gytis Stumbras.

Tos pačios dienos vakare po 18 val. šv. Mišių Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija taip pat organizavo Švč. M. Marijos Draugijos skyriaus įsteigimą. Balsuojant skyriaus vadove trejų metų kadencijai išrinkta Roma Žukauskienė. Taip pat išrinkta skyriaus iždininkė – pagrindinė ekonominės tarybos atstovė. Likusi skyriaus taryba bus renkama kiek vėliau, į draugiją įstojus naujiems nariams. Rinkimus stebėjo ir savo pastoracinius lūkesčius šio naujai susikūrusio skyriaus atžvilgiu išsakė parapijos klebonas kun. Emilis Vasiliauskas. Jis nuoširdžiai pasidžiaugė draugijos atsiradimu parapijoje ir išreiškė nuoširdų jos palaikymą.

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariais tampama vieša priesaika Šiluvoje kiekvieno mėnesio 13 dieną per pagrindines šv. Mišias. Norintys tapti draugijos nariais savo pasiryžimą derina su parapijoje veikiančio draugijos skyriaus vadovu arba parapijos klebonu. Visa apie draugiją, jos statutą galima rasti interneto svetainėje  >> 

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos valdybos informacija

 

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune