Pažintis su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu Kaune vartant naują fotoalbumą (2019 02 26)
Paskelbta: 2019-02-27 12:33:16

Vasario 26 d. Kaune, Perkūno name, Gyvenimo ir tikėjimo instituto kvietimu vyko susitikimas su Vaidotu Žuku, vienu iš Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondo steigėju. Į skaitytojų rankas keliauja fondo iniciatyva neseniai išleistas albumas „Palaimintasis vyskupas kankinys Teofilius Matulionis. Blessed Bishop Martyr “  –  tą vakarą jį kauniečiams pristatė sudarytojas, dailininkas, žurnalistas Vaidotas Žukas .

773 albumo atvarte – tai kalinio kortelės numeris“, – jis atkreipė dėmesį į Teofiliaus Matulionio dramatišką gyvenimą fotografijomis – nuo pat tėvų, giminės istorijos iki KGB kruopščiai prižiūrėtų laidotuvių Kaišiadoryse (iš KGB bylos) – pasakojantį albumą. Pasak sudarytojo, už tai labiausiai turime būti dėkingi giminėms, išsaugojusiems daug asmeninės medžiagos apie Teofilių ir mielai pasidalijusiems. Fotografijos albumui (tarp jų yra gautų iš Čikagos seserų kazimieriečių ir Baltimorės lietuvių muziejaus, nes T. Matulionis buvo lankęsis Amerikoje) buvo kokybiškai parengtos bendradarbiaujant su Okupacijos ir laisvės kovų muziejumi.

Užsidegimas šiuo darbu, meno žinovo intuicija, pagarba palaimintajam, jo švento gyvenimo istorijai sklido iš pasakojimo tą vakarą. Iš autentikos artimiau pažinęs palaimintąjį, atsekęs jo istoriją fotografijose Vaidotas Žukas pasidalijo ir mažiau žinomais faktais. Didingas ir sykiu giliai žmogiškas Teofiliaus veidas skleidėsi prieš akis, klausantis, kaip jis buvo mylimas prieš sovietų valdžią užstojusių jį parapijiečių Peterburge, kaip vyskupas nuplyšusia kalinio apranga buvo sutiktas Indros geležinkelio stotyje ir apautas geresniais batais, kaip jis pats vėliau pasirūpino, kad motina ugdytų išgelbėtos žydų mergaitės muzikinius gabumus (Esther Yellin vėliau tapo garsia pianiste), kaip vienintelis kalėjime rūpinosi epilepsija sergančiu vokiečiu, kaip išsamiai surašė vaistažolių sąsiuvinį visokiems žmonių negalavimams gydyti, o jo rankomis iškarpytas kalėdinis žaisliukas ir šiandien atrodo sunkus galvosūkis norintiems perteikti jį 3D vaizdu.

Vakaro svečias, pabrėžęs palaimintojo paprastumą, laisvumą, be kita, atkreipė dėmesį, kokia įdomi, įžvalgi nuotrauka buvo padaryta Kaune – būsimąją Teofiliaus Matulionio palaiminimo šviesą atspindi albume spausdinama kaunietiška fotografija tarsi su šventumo aureole aplink galvą, daryta 1933 metais.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune