Malda Krokuvoje rengiantis padėkai Lietuvoje už pal. Mykolo Giedraičio beatifikaciją (2019 02 25)
Paskelbta: 2019-03-01 07:06:30

Nuotraukos – Krokuvos arkivyskupijos

Popiežius Pranciškus 2018 m. lapkričio 7 d. pripažino Dievo tarno Mykolo Giedraičio dorybes bei patvirtino jo kultą. Krokuvos arkivyskupija, kaip pagrindinė beatifikacijos proceso iniciatorė, 2019 m. birželio 8 d. planuoja Krokuvoje rengti didžiules padėkos Dievui iškilmes, kurioms vadovaus Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Giovanni Angelo Becciu. Kiek vėliau, birželio 22 d., padėkos pamaldos įvyks ir Lietuvoje – Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje, kurioje nuo seno gerbiamas malonėmis garsus pal. Mykolo paveikslas.

Vasario 25 d. Krokuvoje lankėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Kauno arkivyskupo augziliaras Algirdas Jurevičius bei Vievio Šv. Onos parapijos klebonas kun. Alfonsas Kelmelis. Vizito tikslas – aptarti padėkos už palaimintąjį pamaldų organizavimo klausimus. Svečius iš Lietuvos priėmė Krokuvos augziliaras vyskupas Janas Zającas kartu su kitais iškilmių organizacinio komiteto nariais.

Po susitikimo buvo švenčiamos šv. Mišios Šv. Morkaus bažnyčioje, kurioje ištikimai Dievui ir žmonėms tarnavo palaimintasis brolis Mykolas. Mišioms vadovavo vysk. J. Ivanauskas, homiliją sakė vysk. A. Jurevičius.

Homilijos metu vyskupas išryškino pal. Mykolo dorybę būti ištikimam mažuose dalykuose ir susiejo tai su popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Gaudete et exultate kvietimu kreipti dėmesį į mažus dalykus, į smulkmenas.

Po pamaldų agapėje buvo pasidalyta dvasiniais gėriais kartu su Šv. Morkaus bažnyčios rektoriumi kun. Andrzeju Wójciku bei Šv. Jadvygos seserų bendruomene, kuri gyvena puoselėdama palaimintojo brolio Mykolo Giedraičio charizmą.
XV a. iš Lietuvos išvykusio Mykolo Giedraičio šventumas išsiskleidė Krokuvos baltųjų Augustinų vienuolyne, tačiau dabar jaučiamas kitas judesys: Krokuvos padangėje subrandinti dvasiniai turtai grįžta į brolio Mykolo gimtinę, grįžta į Lietuvą.

Po pamaldų Krokuvos arkivyskupijos kurijos koplyčioje vyskupai iš Lietuvos susitiko su spaudos atstovais ir davė interviu apie pal. Mykolo Giedraičio aktualumą šiandienos Bažnyčiai.

Vyskupo Algirdo Jurevičiaus informacija

 

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune