Aukštųjų mokyklų dėstytojų susitikimas akademinio sąžiningumo tema (2019 02 27)
Paskelbta: 2019-03-01 09:50:18

Vasario 27 d. vakarą Kauno akademinės sielovados talkininkų pakviesti į susitikimą aptarti rūpimų krikščioniško gyvenimo temų jau penktąjį kartą susirinko Kauno akademinių bendruomenių darbuotojai. Šį kartą buvo numatyta pakalbėti akademinio sąžiningumo tema, kuri visada aktuali mokslo pasaulyje.

Susitikimo pradžioje pranešimą „Akademinio sąžiningumo kultūros formavimasis (XIII a.)“ paskaitė kun. dr. Ramūnas Norkus. Visiems susirinkusiems gerai pažįstamos šiandienos akademinės etikos situacijos, kurias reglamentuoja etikos kodeksai, akademiniai statutai, įstatymai ir pan. Dažnas pagalvoja, kad dabarties tempas ir išmaniosios technologijos kalti, kad stokojama sąžiningumo. Tačiau pranešėjas pristatė konkrečių pavyzdžių apie nusižengimus viduramžių universitetų akademinei etikai. Pranešimo pradžioje pastebėjęs, jog kalbėdami apie sąžiningumą, turime neišvengiamai kalbėti apie Dievą, pabaigoje reziumavo, kad žmogaus prigimtis ir moralinis kodas nekintantis, todėl reikia nuolat budėti doros bei sąžiningumo srityje. Ankstesniaisiais laikais tiek mokslo, tiek moralės priežiūra buvo vienuolynų žinioje, dabar moralinio ugdymo funkcija tenka kiekvienam akademinės bendruomenės darbuotojui.

Pasivaišinę arbata akademinių bendruomenių darbuotojai dar ilgai diskutavo apie kartų suvokimo ir įgūdžių skirtumus, dalijosi patirtimi. Džiugu buvo girdėti pagyrimus lietuviams studentams, kurie noriai mokosi, domisi kitų šalių patirtimi, siekia tobulėti.

Vakaro susitikimo linksmąja dalimi tapo vyskupo Algirdo Jurevičiaus pristatymas, kuriuo jis susirinkusiuosius supažindino su vasarą planuojama piligrimine kelione į Krokuvą, kurioje bus galimybė aplankyti Čenstakavos maloningąjį Dievo Motinos paveikslą, Šv. Jono Pauliaus II namų muziejų, vilniečio šv. Rapolo Kalinausko relikvijas, švęsti Mišias prie pal. Mykolo Giedraičio relikvijų. Pasistiprinę buvimu kartu akademinių bendruomenių darbuotojai atsisveikino iki paskutinio kovo mėnesio trečiadienio, kada norintieji vėl susitiks maldos bendrystėje.

Už paramą organizuojant akademinių bendruomenių darbuotojų susitikimus Kauno akademinė sielovada dėkoja „Immaculata“ fondui.

Vilija KARALIŪNAITĖ 

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune