Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta pastoracinių tarybų veikla (2019 03 08)
Paskelbta: 2019-03-11 12:58:03

Nuotraukos – Kauno I dekanato

Kovo 8 dieną Šv. Jono Pauliaus II parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, kurioje aptarta parapijų pastoracinių tarybų veikla. Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos (Dienine) malda. Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius pakvietė melstis už vyskupus, maldoje palydėti ir atsistatydinusį iš Kauno arkivyskupo pareigų arkivyskupą Lionginą Virbalą, ir melsti Šventosios Dvasios, kad būtų paskirtas naujas ordinaras. 

Pristatydamas konferencijos temą, dekanas atkreipė dėmesį, kad neretai susidaro įspūdis, jog ir šiandien bijoma pasitikėti pasauliečiais. Didėjant gyvenimo tempui ir krūviams nereikia stengtis viską daryti vien patiems. Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė pasidalijo mintimis, apie tai, kas yra pastoracinės tarybos, kokie jų uždaviniai.

Buvo pažymėta, kad labai svarbu pastoracinių tarybų susirinkimus tinkamai protokoluoti. Protokolai paprastai perskaitomi posėdžių metu. Jiems tarybos nariai turi pritarti. Kartais atrodo, jog pastoracinės tarybos neveiksnios. Tai, pasak pranešėjos, gali lemti ir motyvacijos stoka, perdegimas, stabilumo stoka. Buvo akcentuota, jog dalis pastoracinių tarybų narių yra kviečiami, dalis – renkami. Svarbiausia, kad žmonės būtų pasirengę augti kartu. Pasak V. Spangelevičiūtės-Kneižienės, labai svarbu pastoracinių tarybų darbe susidaryti planą, ryžtis dirbti kartu, matyti vienam kitą. Kartu svarbu atsakyti į klausimus: ką norime sukurti, ką norime padaryti? Buvo akcentuota, kad su pastoracinės tarybos posėdžio dienotvarke jos nariai turi būti supažindinti iš anksto. Taip galima efektyviau pasidalyti atsakomybe ir kartu nubrėžti ribas. Išryškinta, kad turi būti aiškios ir kompetencijos ribos, o prieš priimant sprendimus svarbu išryškinti situaciją, įvardyti galimus sprendimo būdus ir ieškoti alternatyvų, priėmus sprendimą siekti jo įgyvendinimo. Akcentuota, kad pastoracinių tarybų veikla turi būti planinga.

Tarybos, pasak V. Spangelevičiūtės-Kneižienės, yra pagalba klebonui ir parapijai. Šiandien, pasak pranešėjos, svarbu tinkamai planuoti sielovadą, koordinuojant ir stiprinant pasauliečių apaštalavimą. Buvo priminta, kad pastoracinių tarybų dydis – 10–30 narių.

Pabaigoje buvo pasidalyta įvairiomis mintimis ir įžvalgomis, atsakyta į susirinkusiųjų klausimus, aptarti einamieji reikalai. Konferencija baigta bendra malda ir bendryste prie arbatos puodelio.

Kauno I dekanato  informacija

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune