Arkivyskupijos kunigų susirinkimas kurijoje (2011 12 14)
Paskelbta: 2011-12-14 17:04:05

Gruodžio 14 d. į paskutinį šiais metais susirinkimą Kauno kurijoje rinkosi arkivyskupijos dvasininkai. Jo metu pirmiausia keli kunigai pasidalijo su konfratrais savo sėkmingomis patirtimis jaunimo sielovadoje. Kauno II dekanato dekanas mons. Augustinas Paulauskas, Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas bei kun. Gintaras Blužas OFS pasidžiaugė besirengiančių Sutvirtinimo sakramentui bei kitų jaunų žmonių dvasiai labai paveikiais ALFA kursais, rekolekcijų savaitgaliais išvykstant į kurį nors vienuolyną, taip pat piligriminėmis kelionėmis ir kitomis parapijose prieinamomis jaunimo ugdymo galimybėmis.

Antrojoje dalyje arkivyskupas S. Tamkevičius su kunigais trumpai aptarė netrukus prasidėsiančius Palaimintojo Jurgio Matulaičio metus, kurie, kaip visoje Lietuvoje, bus švenčiami ir Kauno arkivyskupijoje. Antrąją šv. Kalėdų dieną Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje užbaigus Dievo Gailestingumo metus, Pal. J. Matulaičio metai arkivyskupijoje bus iškilmingai pradedami Kauno arkikatedroje bazilikoje sausio 8 dieną, Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) sekmadienį.

Arkivyskupas, be kita ko, paragino kunigus, šiais metais, žvelgiant į palaimintojo Jurgio Matulaičio pavyzdį, patiems asmeniškai naujai apmąstyti bei naujai išgyventi savo kunigiškąją tapatybę. Ganytojas atkreipė dėmesį, kad jeigu ankstesniais – Šiluvos jubiliejaus, Lietuvos tūkstantmečio ar Gailestingumo metais turėjome daug renginių, siekėme kuo labiau dvasiškai stiprinti Dievo tautą, tai šiais Pal. arkiv. Jurgio metais galėtume pirmiausia nukreipti žvilgsnį į save pačius ir patys sustiprėti dvasiškai, puoselėti kunigų tarpusavio bendrystę ir palaikymą, žvelgdami į pal. Matulaitį pasitikrinti savąsias dorybes, pasigilinti, kuo šis Dievo vyras galėtų padėti šiandien mums patiems.

Po susirinkimo vykusioje agapėje, artėjant šv. Kalėdoms, kunigai ir vyskupai laužė kalėdaičius, linkėjo vieni kitiems ramybės, šviesių ir viltingų Viešpaties Užgimimo švenčių.

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune