Arkivyskupijos institucijų darbuotojų prieškalėdinis susitikimas (2011 12 20)
Paskelbta: 2011-12-21 11:06:39

Kaip ir kasmet, artėjant metų sandūrai, baigiantis adventui ir rengiantis sutikti džiugiąsias Viešpaties Gimimo šventes, Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pakviesti bažnytinių institucijų darbuotojai gruodžio 20 d. popietę drauge su ganytojais šventė Eucharistiją, dėkojo Dievui už praėjusius metus, vėliau dalyvavo šventinėje agapėje.

Eucharistijos liturgijai Švč. Trejybės bažnyčioje vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras J. Ivanauskas, daugiau kaip dešimt įvairioms institucijoms vadovaujančių kunigų.

Homiliją pasakęs vyskupas J. Ivanauskas atkreipė dėmesį, kaip prasmingai mus, per visą advento kelionę keliaujančius į Kalėdų džiaugsmą, Bažnyčia lydi Dievo žodžiu, skelbia Dievo tapimo žmogumi slėpinį. Evangelinė apreiškimo Marijai istorija, pasak ganytojo, kulminacinė, vedanti ir mus į susitikimą su gyvuoju Dievu Kristaus Gimimo naktį. Šioje istorijoje matome Marijos pasitikėjimą, širdimi priimamą Dievo planą, kuris visai žmonijai tampa išgelbėjimu. Homilijoje atkreiptas dėmesys į nuostabią Dievo iniciatyvą rinktis tai, kas žmogaus akimis atrodo menka, ribota, nevaisinga, nes „Dievui nėra negalimų dalykų“, jo meilė netikėta ir nepelnyta, vaduojanti iš mirties ir beprasmybės. Tokį mylintį, gyvąjį Dievą linkėta sutikti Kalėdų naktį Betliejaus grotoje – visada mylintį Viešpatį, esantį nuolat su mumis.

Po šv. Mišių institucijų darbuotojai buvo kviečiami į arkivyskupijos kuriją. Čia šventinėje agapėje jie drauge su ganytojais laužė kalėdaičius, linkėjo Viešpaties palaimos vieni kitiems ir ateinančiais metais, o šiuos linkėjimus lydėjo susitaikymo, santarvės, džiaugsmo, dėkojimo Dievui ir vieni kitiems dvasia.

Šia dvasia gyventi, viską atleisti vieni kitiems, priimti labai reikalingą kiekvienam žmogui Dievo gailestingumą ir ragino arkivyskupas S. Tamkevičius, tardamas labai šiltą sveikinimo žodį. Ganytojas nuoširdžiai dėkojo visiems institucijų darbuotojams, dirbantiems ir labiau matomus, ir kuklesnius darbus, kad savo pastangomis prisideda kurdami gyvąją Bažnyčią.

Pasak ganytojo, per šiuos metus arkivyskupijoje nepastatėme nė vienos naujos bažnyčios, bet daug svarbiau – kad buvome iš tikrųjų gyva ir auganti Bažnyčia. Šiais Dievo Gailestingumo metais visa, kas svarbiausia, kaip pabrėžė arkivyskupas, vyko žmonių širdyse, jei jie tapo gailestingesni, atidesni ir geresni vieni kitiems, sugebėjo vėl iš naujo užmegzti ir nutrūkstančius ryšius.

Institucijų darbuotojams arkivyskupas padovanojo ypač Dievo Gailestingumo metais prasmingą ir brangią dovaną – Ch. Schönborno knygą „Suradom gailestingumą“ (išleido „Naujasis Židinys-Aidai“, 2011) .

Netikėta dovana pasidalijo Gyvenimo ir tikėjimo instituto bendruomenė. Informuodama apie 2012 metų renginius, kiekvienam kartu dovanojo ir savo parengtą maldos lankstinuką su kvepiančiu šienu Kūčių vakarienės stalui.

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune