Pas Viešpatį iškeliavo vyskupas Paulius Antanas BALTAKIS OFM (1925–1952–konsekr.1984–2019)
Paskelbta: 2019-05-17 22:33:46

Nuotrauka ir informacija – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos

Gegužės 17 d. Kaune mirė vyskupas Paulius Antanas Baltakis. Nuo 1984 m. jis buvo paskirtas išeivijos lietuvių vyskup, rūpinosi jų sielovada.

Vysk. P. A. Baltakio OFM palaikai bus pašarvoti Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje gegužės 20 d. (pirmadienį) 12.00 val. Šv. Mišios 18.00 val.

Gegužės 21 d. (antradienį) 18.00 val. Šv. Mišios.

Gegužės 22 d. (trečiadienį) 11.00 val. Šv. Mišios ir išlydėjimas į Kretingą. 15.00 val. pasitikimas Kretingos bažnyčioje, palydėjimas į senąsias miesto kapines.

 Išsami vyskupo Pauliaus Antano Baltakio OFM biografija  – www.ofm


 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune