Spalio 10–13 d. – MISIJŲ DIENOS Kaune ir Šiluvoje: apie ką svajojo Dievas, kurdamas mus, ir kur mus siunčia?
Paskelbta: 2019-10-04 10:33:56

Kauno arkivyskupija į ypatingąjį Misijų mėnesį jungiasi specialia 4 dienų misijų programa, kuri spalio 10–13 d. vyks Kaune ir Šiluvoje. Dvasininkai, pašvęstieji, bendruomenės bei pasauliečiai, dešimtmečius tarnavę šiam miestui kaip Gerosios žinios nešėjai, taip pat naujos kartos jaunieji evangelizuotojai susitiks kartu, kad šlovintų gyvąjį prisikėlusį Jėzų, šiandien esantį ir veikiantį Bažnyčioje. Kaip viena šeima ir vienu balsu garsiai tarsime ir kitiems: Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė mums savo Sūnų Jėzų! 

Spalio 10 d., ketvirtadienis (Kauno arkikatedra)

Pirmoji diena skirta apmąstyti mūsų Krikšto dovanai. „Krikštu panardinti meilėje“ – šį vakarą susirinksime melstis šv. Mišiose arkikatedroje, kurioms vadovaus arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, o homiliją, kaip ir toliau kas vakarą, sakys t. Ronaldas McAintshas (Jungtinė Karalystė). Po šv. Mišių laukia šlovinimo, užtarimo laikas. Tą vakarą laukiame visų, kurie pakrikštyti ir Krikštą priima kaip dovaną.

Spalio 11 d., penktadienis (Kauno arkikatedra ir jos šventorius)

Antroji diena skirta jaunimui. Ryto programose, kurias koordinuoja Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras, girdėsime liudijimus, pasidalijimus. Jaunimas bus pakviestas į aktyvią veiklą ir kitose įvairiose erdvėse (Santakoje, Kunigų seminarijoje, Perkūno name ir kt). Po pietų – programa vaikams su tėvais „Dievo karalystė apreikšta mažutėliams“. Joje diak. Martynas Povylaitis su pagalbininkais iš „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės pakvies pasvajoti apie žinią vaikams. Vakarinėms šv. Mišioms vadovaus kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Vakaras jaunimui vėliau tęsis prie arkikatedros. Čia bus galima pamatyti gyvai gimstantį meno kūrinį „Misija“, pasivaišinti arbata, pasikalbėti su jaunimu. Be to, išgirsti koncertą bei tai, kaip dėl mūsų plaka Tėvo širdis. Tuo metu arkikatedros viduje vyks Švč. Sakramento adoracija tyloje, bus galimybė pasikalbėti su kunigu ar atlikti išpažintį.

Spalio 12 d., šeštadienis (Kauno arkikatedra)

Šeštadienį nuo popietės dvi programos skiriamos atskirai vyrams ir moterims. Tema – mūsų identitetas. Tai laikas maldai, liudijimams ir pasidalijimui – apie ką svajojo Dievas, kurdamas mus, ir kur mus siunčia, kokia mūsų misija. Vakarinėse šv. Mišiose, kurioms vadovaus arkivyskupas Lionginas Virbalas, melsimės kad atpažintume, kur Viešpats mus kviečia ir į kokias misijas siunčia.

Šis vakaras skirtas vienuolijoms, bendruomenėms, maldos grupėms ir visiems, kurie nori atpažinti savo pašaukimą, savo misiją. Po šv. Mišių tęsime vakarą ir melsimės, kad išties būtume viltis naujam pasauliui, taip pat girdėsime padrąsinimo žodį, įvairaus amžiaus ir skirtingų bendruomenių atstovų liudijimus.

Visoje šioje programoje jungiasi skirtingos bendruomenės, institucijos, taip pat svečiai iš užsienio.

Spalio 13 d., sekmadienis (Šiluvos bazilika)

Sekmadienį kviečiame visus į Šiluvą. Čia tarsi suplaks ypatingo Misijų mėnesio Lietuvoje širdis. Juk apaštalai meldėsi kartu su Marija: „Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais“ (Apd 1, 14). Būtent iš šio kambario ir nuo šios maldos, atėjus Sekminėms, prasidėjo didžioji Bažnyčios misija. Taigi malda Šiluvoje – tai mūsų malda su Marija, kad galėtume eiti į savo gyvenimo misiją, kurią gavome per Krikštą.

11 val. t. Ronaldas McAintshas sakys katechezę „Pakrikštyti ir siunčiami“. Su jos mintimis 12 val. šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje melsimės už misijas Lietuvoje ir pasaulyje, kad Evangelijos džiaugsmas užlietų visų krikščionių širdis ir kiekvienas sutikęs Kristų būtų pasirengęs liudyti apie jame gyvenančią viltį savo šeimoje, bendruomenėje ir pasaulyje, o Šventosios Dvasios dvelksmas paskatintų naujas misijas Bažnyčioje. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovaus arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, homiliją sakys arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Maldos vigilija už misijas 13 val. adoruojant Švenčiausiąjį Sakramentą su „Marijos radiju“ Šiluvoje prasidės jau šeštadienio vakarą, spalio 12 d., ir tęsis iki ryto. Be to, spalio 12–13 d. Šiluvoje vyks sakralinės muzikos festivalis  >>  dalyvaus 8 chorai ir bemaž 250 atlikėjų, jaunosios kartos operos solistė Ieva Goleckytė-Jarašė (sopranas) bei Lietuvos kariuomenės orkestras.

Esame viena šeima Bažnyčioje, tad bendrai skelbiant ir tarnaujant šioje programoje jungsis ir mūsų broliai iš užsienio – 3 vyrai iš Jungtinės Karalystės: Gailestingumo misionierius ir Londono redemptoristų provincijos provincijolas kun. Ronaldas McAintshas bei du profesionalūs būgnininkai Terlas Bryantas ir Tomas Hopperis. Be jų, dar dalyvaus jaunieji menininkai iš Slovakijos Mariánas Králikas ir Františekas Dorko. Plačiau apie svečius.

Kun. Ronaldas McAintsas – pagrindinis misijų pamokslininkas vakaro šv. Mišiose. 12 metų tarnavo formuojant būsimus redemptoristus, beveik 20 metų buvo misionierius Zimbabvėje. Jis yra buvęs Jungtinės Karalystės vyrų vienuolijų draugijos prezidentas. Dabar tarnauja kaip Londono redemptoristų provincijos provincijolas, yra Gailestingumo misionierius ir labai populiarus pamokslininkas tarptautiniu mastu.

Kun. Rastislavas Dluhý – slovakas, kunigas, redemptoristas, misionierius. Jau daugiau nei metus gyvena Kaune. Anksčiau Slovakijoje tarnavo formavime, misijose, naujojoje evangelizacijoje ir žiniasklaidoje, tiek pasaulietinėje, tiek katalikiškoje. Šiuo metu tarnauja Kauno arkivyskupijoje ir Lietuvoje kaip misionierius.

Kun. Peteris Hertelis – slovakas, kunigas, redemptoristas, Gailestingumo misionierius. Daugelį metų tarnavo Slovakijoje kaip misijų grupės vadovas ir vienuolyno viršininkas. Šiuo metu tarnauja Kauno arkivyskupijoje ir Lietuvoje kaip misionierius.

Terlas Bryantas (jau pažįstamas iš 2019 m. Valentino dienos KITAIP Kaune) gyvena Vakarų Sasekse, Anglijoje, su žmona ir šešiais jų vaikais. Jaunystėje jis grojo net su Led Zeppelin grupe ir kartą buvo pakviestas groti tarp muzikantų, iš kurių Stingas norėjo pasirinkti būgnininką naujam albumui. Terlas Bryantas sukūrė tinklą, į kurį įsijungė tūkstančiai krikščionių būgnininkų – psalmių būgnininkų. 

Tomas Hopperis gyvena Londone su žmona ir dviem jaunomis dukromis. Vedamas profesinės karjeros jis visame pasaulyje koncertuoja ir įrašinėja kartu su daugeliu atlikėjų, įskaitant Grace Jones, „Simple Minds“, Skye Tom. Taip pat dirba arba yra dirbęs su tokias prodiuseriais kaip Ivor Guest („Oskaro“ laimėtojas su dokumentiniu filmu „Taxi to the darkside“), Jimmy Hogarth (dirbantis su James Blunt, KT Tunstall, Suzanne Vega) ir Matt Butler (dirbantis su PaulMcCartney / Freelance). 

Františekas Dorko – Slovakijos krikščionis menininkas, architektas. Mariánas Králikas – gyvena Slovakijoje su žmona, turi vieną vaiką. Menininkas, profesorius, krikščionis ir evangelizuotojas.

Apie tai galima skaityti ir Joanos Gimberytės straipsnyje „Pasiųs gerumo vienas kitam žinutę“, savaitraštis „Laikinoji sostinė“, 2019 m. spalio 5 d. numeris (40) ir čia >> 

 

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune