Kauno arkikatedroje pradėta Misijų programa su misionieriumi t. Ronaldu McAintshu (Jungtinė Karalystė) (2019 10 10)
Paskelbta: 2019-10-11 10:23:58

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Spalio 10 dieną Kauno arkikatedroje vakaro šv. Mišiomis pradėjome keturių dienų Misijų programą mūsų arkivyskupijoje, kurios kulminacija bus spalio 13-ąją, Šiluvoje švenčiant Marijos ir Misijų dieną. Neįprastas sujudimas buvo jaučiamas prie arkikatedros visą šią dieną – čia pastatyta scena  jaunimo koncertui su žymiais būgnininkais ir misionieriais iš Jungtinės Karalystės, o šventovės sieną papuošęs Misijų mėnesio ženklas su gimstančia menine kompozicija (menininkų iš Slovakijos) visiems primena, kokį ypatingą laiką išgyvename.

Misijų dienose, jų maldos vakaruose ypač laukiamos katalikiškos bendruomenės, vienuolijos, darbui Bažnyčioje įsipareigoję pasauliečiai, kad atnaujintų savo pašaukimą būti Kristaus misionieriais (visa programa >>)

Tam mus ir kviečia šių metų spalį popiežius Pranciškus, paskelbęs ypatingąjį Misijų mėnesį, apie tai naujai ir garsiai kalba Visuotinė Bažnyčia – tai priminė visiems spalio 10 d. šv. Mišioms arkikatedroje vadovavęs arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kun. Romualdas Dulskis, kun. Giedrius Bakūnas MIC bei tėvai redemptoristai Rastislavas Dluhý bei Peteris Hertelis – šie misionieriai iš Slovakijos ir yra pagrindiniai Misijų dienų rengėjai mūsų arkivyskupijoje. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, Evangeliją skelbė diakonas Martynas Povylaitis. Į giedojimą visus įtraukė „Gyvųjų akmenų“ šlovintojai.

Labiausiai šiose dienose laukta žymaus pamokslininko, Londono redemptoristų vienuolijos provincijolo t. Ronaldo McAintsho žodžio. Misionierius mūsų šalyje t. Ronaldas pirmąją Misijų dieną iš pradžių labai dėkojo žmonėms, atėjusiems šį vakarą į arkikatedrą. Džiugiai ir nuotaikingai kalbėjęs svečias pasakojo, jog atsivertė tik baigęs aukštąsias studijas ir dabar jau 55 metai yra redemptoristų vienuolis. 20 metų jis buvo misionierius Zimbabvėje.

„Džiaugiuosi, kad esu čia Jėzaus vardu, kuris sakė atėjęs duoti žmonėms gyvenimo, apsčiai gyvenimo“, – kalbėjo t. Ronaldas, o per visą jo homiliją veide žaidė draugiška šypsena.

Jis priminė Jėzaus pažadą: „Atėjau visa daryti nauja“ ir popiežiaus Pranciškaus kvietimą į naują susitikimą su Jėzumi. „Viešpats visada mūsų laukia. Dabar laikas naujai ištarti: „Štai aš“, – sakė t. Ronaldas ir atkreipė dėmesį į Krikštą – tai naujos širdies, naujos Dvasios dovana mums.

Ką reiškia Krikštas? Kad atsakytų, svečias misionierius pasitelkė įsimintiną taurės įvaizdį. Ji, menininko sukurta, vėliau vyskupo palaiminta, skiriama Kristaus Kūnui, tad nuo šiol ši taurė šventa. Taip ir mes, sukurti pagal Dievo mintį, esame unikalūs ir Jam brangūs. Krikštas atskiria mus nuo pasaulio ir skiria mus Kristui. Dėl to tampame Dievo šventenybe.
Taurė, tęsė misionierius, yra ir tam, kad dalytumės. Deja, krikščionys lėti dalijimesi, stokoja drąsos. „Prašau Jūsų – būkite gyvojo Dievo taurės, kad uždegtumėte kitus žmones“, – sakė t. Ronaldas.

Per šias šv. Mišias jų dalyviai atnaujino Krikšto pažadus, o visuotinėje maldoje meldėsi už misijas Lietuvoje ir pasaulyje.

Mišių pabaigoje ir svečias kunigas, ir vyskupas Algirdas kvietė įsitraukti į tolesnę Misijų programą, pakviesti į ją daugiau žmonių.

 Spalio 11 dieną  arkikatedroje ir kitose senamiesčio erdvėse vyks jaunimo programa, į kurią yra užsiregistravę bemaž 500 moksleivių.

Vakare po Mišių laukia visiems atviras koncertas – ateikime pasiklausyti būgnų muzikos ir galbūt išgirsti, kaip karštai dėl mūsų plaka Tėvo širdis!

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune