Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas Bažnyčios, Policijos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bendradarbiavimas (2019 10 16)
Paskelbta: 2019-10-17 13:07:12

Spalio 16 dieną Kauno Šventojo Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje vykusioje Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas bendradarbiavimas tarp Bažnyčios ir Policijos bei Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sprendžiant aktualias bendruomenių problemas.

Konferenciją pradėjo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kapelionas kun. Tomas Karklys. Jis pažymėjo, kad policijos ir priešgaisrinės apsaugos misija visuomenėje yra labai svarbi. Todėl reikalingas bendradarbiavimas tarp Bažnyčios ir šių institucijų.

Vėliaus kalbėjęs Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos komisaras Remigijus Stukas pažymėjo, kad žmonėms labai svarbu nuolat patarti, kaip jie galėtų apsisaugoti nuo nusikaltimų. Taip pat padėkojo kunigams už aktyvų bendradarbiavimą.

Viešosios policijos prevencijos skyriaus viršininkė Joana Gudelytė pristatė susirinkusiems Kauno apskrities krimigogeninę situaciją ir vykdomas prevencines veiklas. Šiandien daugiausia registruojama turtinio pobūdžio nusikaltimų, sukčiavimo, smurto artimoje aplinkoje atvejų. Didelį prevencinį darbą su linkusiais nusikalsti nepilnamečiais atlieka policijos rėmėjai. Dėmesys skiriamas vaikų užimtumui. Kita svarbi sritis – moderniosios vergovės atvejai arba prekyba žmonėmis. Vis dar daug problemų kelia eismo saugumas. Reikia, pasak prelegentės, nuolat priminti žmonėms, kad jie tamsiu paros metu nešiotų atšvaitus. Taip pat atkreipti dėmesį į žmonių ir į patalpų saugumą.

Viešosios policijos komisaras R. Stukas pristatė Šv. Mortos grupės, skirtos kovai su prekybos žmonėmis apraiškomis, nuveiktus darbus. Už aktyvų bendradarbiavimą šioje srityje komisaras padėkojo kun. T. Karkliui.

Vėliau kalbėjęs Kauno apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas Tomas Sušinskas taip pat padėkojo už Bažnyčios ir Priešgaisrinės apsaugos tarnybos bendradarbiavimą, išreiškė viltį, kad bendrų pastangų dėka mažės gaisrų ir žuvusiųjų juose.

Kauno Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausioji specialistė Jovita Lapėnaitė pristatė šių metų statistinius duomenis,  aptarė dažniausiai pasitaikančius priešgaisrinės saugos pažeidimus. Kartu buvo pažymėta, kad prevencija prasideda nuo mūsų.

Baigiantis konferencijai buvo atsakyta į susirinkusiųjų klausimus. Konferencija baigta bendryste prie arbatos puodelio.

Kunigo Nerijaus Pipiro informacija

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune