Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – įžvalgos apie tarnaujamąją kunigystę pagal Šventąjį Raštą (2020 03 10)
Paskelbta: 2020-03-10 17:12:04

Kovo 10 d. Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijoje vyko Kauno I dekanato dvasininkų konferencija, kurioje dalytasi mintimis apie tarnaujamąją kunigystę Šventajame Rašte.

Konferencija pradėta Valandų liturgijos (Dienine) malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius.

Vėliau, pradėdamas Gavėniai skirtą konferenciją, dekanas priminė ir pagrindinę šių dienų aktualiją: visi dvasininkai paprašyti atkreipti dėmesį į Europoje besiplečiantį koronavirusą. Svarbu, pasak dekano, nekelti panikos, tačiau raginti tikinčiuosius didesnį dėmesį skirti rankų higienai, o pajutus kokius nors peršalimo ligų simptomus vengti didesnių renginių.

Kaip pažymėjo vėliau kalbėjęs diakonas VDU KTF dekanas doc. dr. Benas Ulevičius, tarnaujamoji kunigystė – labai svarbi tema. Tai nėra levitų kunigystė, kadangi Jėzaus laikais levitai labiau apsiribojo drausminimu.

Prelegentas atkreipė dėmesį, kad pirmoji šventykla, apie kurią kalba Šventasis Raštas, yra rojus. Adomo užduotis buvo dirbti ir saugoti. Taip pat ir levitai dirbo bei saugojo tikėjimo kraitį. Svarbu pastebėti, kad nuo pat pradžių Dievas nori kunigiškosios tautos. Patriarchai taip pat tam tikra prasme atliko kunigų tarnystę. Senajame Testamente išryškėja, kad kunigas yra tėvas ir tėvas yra kunigas: Abraomas aukoja Izaoką. Dievui tauta yra tarsi šeima, kurioje pirmgimiui skirta užduotis šventinti kitus vaikus. Tačiau, pasak prelegento, reikia nepamiršti, kad ne visi pirmgimiai stoja Mozės pusėn. Todėl jų vietą užima Levio giminės atstovai.

Kalbėdamas apie Naujojo Testamento kunigystę, B. Ulevičius atkreipė dėmesį į tai, kad, kaip mini Evangelijos, Jėzų Marija ir Juozapas aukoja šventykloje. Jei levitai aukoja aukas, tai Jėzus pats tampa auka. Kalbėdamas savo mokiniams, Jėzus kalba kaip kunigas. Jis liepia aukoti. B. Ulevičius atkreipė dėmesį, kad Jėzus kalba levitų terminais. Jo atsakyme Petrui, Paskutinės vakarienės metu numazgojus kojas, atsispindi tradicija, pagal kurią levitas, prieš pradėdamas veiklą, būdavo nuprausiamas, o prieš aukodamas auką – nusiprausdavo kojas ir rankas.

Taigi Jėzaus sekėjai yra naujieji kunigai. Pats Jėzus yra Dovydo Karalystės atnaujintojas. Tam tikra prasme Jis atnaujina ir Adomo kunigystę, į savo šventyklą priimdamas visus. Savo mokiniams Jėzus palieka ir įpėdinystę, gaunamą rankų uždėjimu. Taigi, apaštalai, pasak diak. B. Ulevičiaus, yra tarsi šventyklos kamieninės ląstelės.

Konferencija baigta bendryste prie arbatos puodelio.

Kun. Nerijus PIPIRAS

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune