Krizmos Mišios ir šventųjų aliejų palaiminimas – šįmet uždaroje arkikatedroje (2020 04 09)
Paskelbta: 2020-04-09 14:19:42

Balandžio 9-ąją, Didžiojo ketvirtadienio rytmetį, uždaroje Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius vadovavo Krizmos Mišioms. Drauge su vyskupu jas šventė trys kunigai – arkikatedros administratorius Evaldas Vitulskis, mons. Artūras Jagelavičius bei arkivyskupijos ceremonijarijus Artūras Kazlauskas, diakonas Darius Chmieliauskas ir zakristijonas Rokas-Albertas Koženiauskas.

Kunigai šiose Mišiose atnaujino kunigystės pažadus (drauge su visais arkivyskupijos dvasininkais tai atlikti ketinama birželio 24-ąją, švenčiant Šv. Jono Krikštytojo, Kauno arkivyskupijos globėjo, dieną). Po to vyskupas palaimino Ligonių patepimo bei katechumenų aliejus ir paruošė šventąją Krizmą. Šie įvairiems sakramentams teikti skirti aliejai netrukus bus perduoti į parapijas.

Vėliau broliškame homilijos žodyje visiems drauge sėdint aplink ganytojo sostą, vyskupas kalbėjo apie kunigų tarnystę šiais ypatingais laikais ir aplinkybėmis, primindamas gražių jų tarnystės pavyzdžių iš pasaulio.

Po pamaldų arkikatedra bazilika atidaryta privačiam tikinčiųjų bei visų norinčiųjų lankymui.

Savo kreipimesi >> Didžiojo ketvirtadienio proga tikintiesiems, kunigams, diakonams, vienuoliams, pasauliečiams vyskupas Algirdas sakė, jog kunigai šiemet neturi galimybes kartu švęsti Krizmos Mišių ir atnaujinti kunigystės pažadų, tačiau pakvietė ir visus kunigus Viešpaties akivaizdoje atnaujinti savo ištikimybę Dievui ir pasiruošimą tarnauti Dievo tautai, o vėliau tai padaryti visiems drauge.

„Jūsų patirtis karantininėje Lietuvoje yra panaši į Jėzaus patirtį, nes šiandien Bažnyčia mini ir Jėzaus suėmimą bei įkalinimą. Vienykimės dvasioje su šia Viešpaties Jėzaus patirtimi ir melskime, kad ši situacija kuo greičiau pasikeistų į gera“, – sako vyskupas Algirdas, drąsindamas ir visą  arkivyskupijos bendruomenę.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune