Apaštalinio administratoriaus vyskupo
Algirdo Jurevičiaus VELYKINIS sveikinimas
Paskelbta: 2020-04-12 06:37:13

 „Brangūs broliai ir seserys,
Kristaus Prisikėlimo dalyviai,

sveikinu Jus šventų Velykų proga ir linkiu su džiaugsmu išgyventi Kristaus Prisikėlimo slėpinį.

Šios Velykos mums yra labai panašios į pirmąsias Velykas, nes po Kristaus suėmimo, kančios ir mirties Kristaus mokiniai išsibėgiojo, apaštalai išsislapstė. Prisikėlusio Kristaus nesveikino nei iškilmingi himnai, nei puošnios procesijos.

O paties Kristaus pašaukti apaštalai buvo tarsi karantine, už uždarytų durų“, – sako apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius sveikinime arkivyskupijos bendruomenei, sulaukusiai šventų Velykų.

Išgyvenant grėsmingo užkrato ir karantino laiką, ganytojas, be kita, dalijasi ir palaimintąjį Teofilių Matulionį, net penkiolika savo gyvenimo Velykų praleidusį įkalinime.

Visas sveikinimas – vaizdo reportaže (aut. Gediminas Jonas Urbonas).
 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune