Apaštalinio administratoriaus vyskupo
Algirdo Jurevičiaus VELYKINIS sveikinimas
Paskelbta: 2020-04-12 06:37:13

 „Brangūs broliai ir seserys,
Kristaus Prisikėlimo dalyviai,

sveikinu Jus šventų Velykų proga ir linkiu su džiaugsmu išgyventi Kristaus Prisikėlimo slėpinį.

Šios Velykos mums yra labai panašios į pirmąsias Velykas, nes po Kristaus suėmimo, kančios ir mirties Kristaus mokiniai išsibėgiojo, apaštalai išsislapstė. Prisikėlusio Kristaus nesveikino nei iškilmingi himnai, nei puošnios procesijos.

O paties Kristaus pašaukti apaštalai buvo tarsi karantine, už uždarytų durų“, – sako apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius sveikinime arkivyskupijos bendruomenei, sulaukusiai šventų Velykų.

Išgyvenant grėsmingo užkrato ir karantino laiką, ganytojas, be kita, dalijasi ir palaimintąjį Teofilių Matulionį, net penkiolika savo gyvenimo Velykų praleidusį įkalinime.

Visas sveikinimas – vaizdo reportaže (aut. Gediminas Jonas Urbonas).
 

Ganytojo žodis

Dievas nori stabdyti žmogų nuo blogo kelio, padėti jam, išgelbėti jį. DIEVUI irgi ADVENTAS – Jo širdis laukia žmogaus atsivertimo. Adventas – tai aktyvaus troškimo ir širdies karščio metas. TAISYKIME VIEŠPAČIUI KELIĄ... TIESINKIME JAM TAKUS...

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune