Kasmet kitokios ŠILINĖS: Marijos Gimimą šiemet švenčiame su bendra malda už mūsų bendruosius namus – Lietuvą ir pasaulį, Žemę ir kūriniją
Paskelbta: 2020-09-04 14:01:33

Jau šio sekmadienio, rugsėjo 6-osios, išvakarių Mišiomis ir procesija per Šiluvos aikštę bus pradėti didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės). Rugsėjo 7–15 d. Marijos šventovė Šiluvoje pasitiks kiekvieną piligrimą, atvyksiantį čia melstis ir priimti palaiminimą sau, savo artimiesiems ir visam kraštui. Atlaiduose šiemet kviečiama į bendrą maldą už mūsų bendruosius namus – už 30 metų laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, už Žemę ir kūriniją, už mūsų naują įsipareigojimą ir atsakomybę. Su atlaidų programa, pamaldų tvarka galima susipažinti čia >>. Atlaidų tradicija Šiluvoje, nepaisant visų trukdžių ir net persekiojimų, gyva jau penkis šimtmečius; tačiau Šilinės kasmet ir vis kitokios.

Kaip švęsime šiemet – ypatingomis pandemijos sąlygomis – šis klausimas bene svarbiausias kiekvienam atvykstančiajam. „Atlaiduose melsimės už šią sunkią, pasaulį ir mus Lietuvoje ištikusią situaciją, bet turime pasistengti ją drauge išgyventi, prisiimdami bendrą atsakomybę vieni už kitus. Tad kviesime laikytis visų saugumo reikalavimų, kad bendromis pastangomis, susiklausymu, įvairiomis saugumo priemonėmis išvengtume pavojingo viruso plitimo“, – sako Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Kaip saugosime save ir vieni kitus?

Arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė atkreipia dėmesį, jog pagrindinės iškilmės telksis saugioje erdvėje didžiausioje Lietuvoje sakralioje aikštėje tarp Šiluvos bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios, bus rūpinamasi išlaikyti saugius atstumus. Aikštėje iškilmingą Eucharistiją švęsime kasdien 10, 12 ir 18 val. (kitu laiku – 8, 9 ir 16 val. – šv. Mišios vyks prie Apsireiškimo koplyčios durų). Šventąją Komuniją bus raginama priimti į rankas. Švč. Sakramento adoracija iš Ligonių Sveikatos koplytėlės perkeliama į Baziliką, kad žmonės galėtų melstis kuo didesnėje bei saugesnėje erdvėje. Bus pasirūpinta dezinfekantais; pasitelkiant savanorius kaskart dezinfekuojami suolai ir kėdės. Piligrimai atlaiduose laukiami tik su apasauginėmis veido kaukėmis.

Atlaidų intencijos – Laudato siʾ dvasia

Atlaidų tema ir intencijos šįmet didele dalimi atlieps popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato siʾ dvasią – visi bendrai melsime to, ko, Šventojo Tėvo mintimi, labiausiai reikia žmonijai, idant išsaugotų save ir savo aplinką. Šitaip norime atsiliepti į Šventojo Tėvo širdies kvietimą ir įsitraukti į ekumeninę „Kūrinijos laiko“ iniciatyvą (kuri tęsiasi rugsėjo 1–spalio 4 d.) ir Žemės jubiliejų (50-osios Pasaulinės Žemės dienos proga).

Būtent tai atlaidų rengėjus įkvėpė ir vienai naujai, „mainytuvių“ akcijai Šiluvoje: palapinėje, pavadintoje „Prikelk naujam gyvenimu“,  piligrimai kviečiami atsivežti ir pasidalyti savo turimais ir jau nebenaudojamais religinės tematikos daiktais – knygomis, paveikslais, rožančiais ar kitomis devocionalijomis; vienų padovanoti, o kitų paimti daiktai atras savo naujus namus, o ir tie, kurie liks nepaimti – vėliau pasieks stokojančius (pvz., pataisos namuose ar išgyvenančius benamystę). Ir visa tai, kad mažiau pirktume ir išmintingai vartotume!

Kita šių Šilinių naujiena – piligrimų knygelės su dienos skaitiniais, maldomis ir kita piligrimams naudinga medžiaga (bendradarbiaujant su Kauno arkivyskupija išleido Magnificat leidiniai). Bus atvira ir jau žmonių pamėgta pokalbių su dvasininkais palapinė „Turiu tau laiko“. Ypatingų patirčių iš Šiluvos paprastai parsiveža dalyvaujantys Vidinio gydymo pamaldose ar Žiburių procesijoje aplink miestelį. Be to, pirmą kartą atlaiduose laukia ir ypatinga malda su žemaičiais – Bazilikoje jie giedos Žemaičių Kalvarijos Kalnus, šiemet pripažintus Nacionaliniu nematerialiuoju kultūros paveldu.

Atlaidų dienos skiriamos Lietuvos kariuomenei, valstybės apsaugos, švietimo, medicinos darbuotojams, ligoniams, kunigams ir vienuoliams, bažnytinėms bendruomenėms, šeimoms, katalikiškoms mokykloms bei jaunimui (jiems skiriama atskira programa, intriguojančiai pavadinta SPA (Sielovados pagalbininkų akademiją >>). Pagrindinėms pamaldoms vadovaus ir homilijas sakys Lietuvos vyskupai bei Apaštalų Sosto nuncijus.

Atšventę Šeimų dieną, rugsėjo 13-osios sekmadienį, kur melsime atsiliepimo į Evangelijos įpareigojimą tausoti aplinką ir kūriniją, ekologijai kasdieniame šeimos gyvenime bus skirtas Viktorijos ir Marijaus Eigirdų pasidalijimas.

Bendrystė po pamaldų

Piligrimus kavos ir arbatos kvies tradicinis Carito kiemelis, o palapinių take bus galima įsigyti lauktuvių – vienuolių rankų dirbinių. geros religinės literatūros. Rugsėjo 11 d. Šiluvoje pristatoma Dievo tarno Alfonso Lipniūno (1905–1945) knyga „Lauko lelijos“.

Kultūrinėje atlaidų programoje tęsis vasarą startavusi Šiluvos teatro bienalė (rengia Raseinių r. Kultūros centras). Piligrimų informacijos centre vyksta Dmitrijaus Matvejevo fotografijų paroda „Nekrošiaus teatras: abipus uždangos“. Rugsėjo 6 d. Bazilikoje vyks Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklis „Vėjas gluosniuose“ (režisierius Gytis Padegimas). Rugsėjo 10 d. Šiluvos kultūros centre pamatysime „Nojaus laivą“.

Transliacijos

Nepajėgiantiems vyresnio amžiaus žmonėms arba negalintiems atvykti į atlaidus pasitarnaus daugiau tiesioginių transliacijų internetu. Apie visas transliacijas išsamiau kviečiame žr. čia >> . 

Jau visą savaitę iki atlaidų Šiluvos šventovę puošia Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro floristikos dėstytojai, ganytojai rengia homilijas, giesmininkai (50 chorų iš įvairių Lietuvos vietovių) tobulina repertuarą, jaunieji savanoriai dalijasi pareigomis, rengėjai deda paskutinius programų štrichus – visas šis triūsas, kad saugiai dalyvautume ir džiugiai švęstume įsimąstydami, jog visa aplink mus – ir Lietuva, ir ypatingo grožio Šiluvos apylinkės, kur prieš 400 metų pats dangus prasivėrė Marijos apsireiškimu, ir visas „pasaulis yra daugiau nei spręstina problema, jis yra džiaugsmingas slėpinys, kurį kontempliuojame linksmai ir šlovindami“ (plg. Laudato siʾ, 12).

Nuolat atnaujinamą informaciją rasime www.kaunoarkivyskupija.lt bei www.siluva.lt (čia rasime, ir kaip atvykti į Šiluvą).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Dievas nori stabdyti žmogų nuo blogo kelio, padėti jam, išgelbėti jį. DIEVUI irgi ADVENTAS – Jo širdis laukia žmogaus atsivertimo. Adventas – tai aktyvaus troškimo ir širdies karščio metas. TAISYKIME VIEŠPAČIUI KELIĄ... TIESINKIME JAM TAKUS...

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune