Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas aplankė Estijos lietuvių bendruomenę, švenčiančią gyvavimo 40-metį (2020 10 10–11)
Paskelbta: 2020-10-12 14:43:18

Nuotraukos – Juozo Vaitkevičiaus

Spalio 10–11 d. ypatingą sujudimą ir džiaugsmą išgyveno Estijos lietuvių bendruomenė. Šiemet ji švenčia savo gyvavimo 40 metų jubiliejų. Po rugsėjo 11-ąją surengtos „Lietuvių dienos“ Taline spalio 10–11 dienos iškilmėse jubiliejaus proga bendruomenę aplankė ir pasveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, ir pro pandemijos užtvaras nunešęs ganytojiškąjį palaiminimą šioje šalyje gyvenantiems mūsų broliams lietuviams.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, sutiktas Estijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Philippe Jourdano bei per visą viešnagės laiką lydėjusio, Kauno kunigų seminariją baigusio ir Taline šiemet įšventinto lietuvio kunigo Edgaro Versockio, vadovavo sekmadienio Eucharistijai Šv. Petro ir Pauliaus katedroje Taline, pasakė homiliją.

Šioje viešnagėje arkivyskupas apsilankė seserų brigitiečių vienuolyne, susitiko su Estijos lietuvių bendruomenės pirmininke Rita Kuzminiene bei su dėkingumu buvo priimtas visos lietuvių bendruomenės Estijoje.

„Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus Jo tauta, o pats Dievas bus su jais“ (Apr 21, 3) – šie pranašiški žodžiai tebūna palaiminimas Jūsų bendruomenei, švenčiančiai 40-ies gyvavimo metų jubiliejų“, – sakė arkivyskupas Kęstutis savo sveikinime, padėkodamas lietuviams Estijoje, kad jie puoselėja tarpusavio meilę, bendrystės ryšius, ištikimybę savo šaknims ir tikėjimui.

„Koks nuostabus lietuviškai trispalviškas savaitgalis! Tarsi laimėjus svarbias varžybas, norisi garsiai sušukti – MUMS PAVYKO! Ir ne tik rinkimai. Mums pavyko atšvęsti ilgai planuotą ir lauktą Estijos lietuvių bendruomenės 40-ąjį jubiliejų taip, kaip norėjome – subtiliai, jaukiai, gražiai, rimtai, bet su skoningu humoru, su nuostabia muzika, su svečiais, su ELB nariais ir draugais.

Ypatingas ir šiltas AČIŪ Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui, kuris, kaip pats sakė, ne tik ryžosi leistis į šią avantiūrą, bet ir pasidalino su visais giliais ir prasmingais žodžiais, lietuviška malda, taip pat nepakartojamo skonio šakočiu!

Pavyko ir mus pačius nustebinti gausybe sveikinimų iš įvairiausių lietuvių bendruomenių visame pasaulyje, taip pat mus sveikino Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda“, – rašoma Estijos lietuvių bendruomenės padėkoje, kuri Kauno arkivyskupijos kuriją pasiekė netrukus po šventės.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune