CARITO renginyje karitatyvinės ir socialinės misijos bendradarbiams pristatyti popiežiaus Pranciškaus paraginimai žvilgsnio jautrumui ir širdžių dosnumui (2020 11 11)
Paskelbta: 2020-11-12 19:30:36

Lapkričio trečiadieniais Kauno arkikatedroje arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu toliau vyksta vakaro šv. Mišios, kuriose kviečiamos dalyvauti tarnystei Bažnyčioje įsipareigojusių žmonių grupės. Lapkričio 11-ąją buvo meldžiamasi Carito intencijomis, už dirbančius ir tarnaujančius socialinėje ir karitatyvinėje misijoje. Prieš šias Mišias Caritas Lietuvoje ir Kauno arkivyskupijoje organizavo virtualią konferenciją „Ištiesk vargšui ranką“ (plg. Sir 7, 32).

Joje Carito organizacija  atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus Žinią Vargstančiųjų dienai, kurią minėsime sekmadienį, lapkričio 15-ąją, ir pasidalijo ja į virtualią konferenciją pakviesdamas savo bendradarbius parapijose, taip pat kolegas valstybinėse įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose (konferenciją stebėjo jos metu ir jai pasibaigus įrašą peržiūrėjo beveik 500 Kauno arkivyskupijos jutubo lankytojų). 

Konferencijoje mintimis bei įžvalgomis, atliepiant popiežiaus paraginimus, svarbius ne tik karitiečiams, bet ir visiems tikintiesiems, pasidalijo LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas bei LR Socialinės apsaugos bei darbo ministras Linas Kukuraitis.

Arkivyskupą Kęstutį ypač palietė popiežiaus paraginimas, jog vargo situacijas svarbu matyti kaip galimybes. Vargas irgi gali paskatinti santykį, paskatinti dosnumą. Krikščionių bendruomenės turi atrasti dosnumo, dalijimosi patirtį, be kurios jos tiesiog negali egzistuoti. Kita vertus, ir krikščioniui asmeniškai svarbi dosnumo patirtis – juk laimingi tampame, kai dalijamės.

Arkivyskupas, drauge su popiežiumi Pranciškumi, pastebėjo, jog vargas šiandien ne tik materialinis, svarbu atsiliepti į naujas žmonių stokas. Pagalba drabužiais, maistu šiandien nėra pagrindinė žmonių reikmė; pasak arkivyskupo, reiškiasi ir tokios naujos skurdo formos, kaip vienišumas ar įgūdžių tvarkytis šeimoje stoka. Ganytojas palinkėjo dirbantiems artimo meilės darbuose su džiaugsmu ir jautriai tiesti pagalbos ranką.

Ministras Linas Kukuraitis popiežiaus Žinioje aktualizavo „žvilgsnio išlaikymą“. Vargo mažinimo problemą, pasak ministro, svarbu spręsti išlaikant tokį žvilgsnį keliais lygmenimis: asmenišku, bendruomeniniu, instituciniu, administraciniu, politiniu – visuose jų reikia ir pokyčių, ir dermės. L. Kukuraitis atkreipė dėmesį į popiežiaus kvietimą praplėsti savo pačių žvilgsnį į šalia esantį, būti bendradarbiavimo kultūros apaštalais savose bendruomenėse, o prioritetą teikti tiems, kurie kenčia dabar.

Po šios virtualios konferencijos arkikatedroje buvo švenčiamos šv. Mišios. Ganytojo žodyje, atliepiant Evangeliją apie išgydytą ir Jam padėkoti sugrįžusį raupsuotąjį (Lk 17, 11–19), paraginta mokytis Dievui dėkoti už gyvenimo dovaną, už gautas malones, sugrįžti pas Viešpatį ir atiduoti Jam gyrių.

Homilijoje kalbėta apie kiekvieno krikščionio pareigą plėtoti dovanos kultūrą, kai bendraujama be išskaičiavimų, pagelbstint, paskatinant, skleidžiant giedrą ir pozityvumą. Kito žmogaus vargas nėra skirtas mums suerzinti, jis nėra mūsų sutrukdymas – tai nauja galimybė sutikti Viešpatį.

Bendruomeninėje maldoje šio vakaro Mišiose buvo užtarti visi Carito bendradarbiai, savanoriai, talkininkai, rėmėjai, kad per jų dosnias širdis kiti patirtų Dievo artumą.

Lietuvos Caritas siūlo keliauti į Vargstančiųjų dieną ir trumpais vaizdo įrašais >> , kuriuose kasdien apmąstoma popiežiaus Pranciškaus žinia. 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune