Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas: „Sinode kiekvienas esame kviečiamas dalyvauti.“
Paskelbta: 2021-10-15 12:23:43

Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas vaizdo žinia kreipiasi į arkivyskupijos bendruomenę, sakydamas, jog popiežius Pranciškus sušaukdamas Sinodą, visus pakvietė dalyvauti nuotykyje – leistis į kelią, kuris vadinasi sinodinis kelias, ir aptarti, kaip mums sekasi gyventi Bažnyčioje, skelbti Gerąją naujieną, liudyti tikėjimo grožį pasauliui, kuris išsiilgęs Dievo.

„Kviečiu visus prisidėti prie šios gražios popiežiaus ir Bažnyčios iniciatyvos“, – sako arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pabrėždamas, jog Sinodas yra susirinkimas, kuriame kiekvienas esame kviečiamas dalyvauti.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune