Lietuvos ypatingajame archyve pristatomas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės asmens dokumentas
Paskelbta: 2021-10-19 09:44:42

Nuotrauka – Lietuvos ypatingojo archyvo

Lietuvos ypatingasis archyvas pristato Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės asmens dokumentą – Lietuvos Respublikos pilietės pasą, išduotą 1928 m. rugsėjo 7 dieną, Šėtos valsčiaus valdyba, Kėdainių apskritis.

Plačiau apie tai www.archyvai.lt  bei feisbuko paskyroje 

Adelė Dirsytė gimė 1909 m. balandžio 15 d. Promislavo vienkiemyje (Šėtos vlsč.). Adelė lankė pradinę mokyklą Aukštuosiuose Kapliuose, vėliau Šėtos progimnaziją.

Adelei Dirsytei, katalikei pasaulietei, mokytojai, ateitininkei, Sibiro tremtinei ir tremtinių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ sudarytojai, nukankintai Chabarovsko krašte (kapas lig šiol nežinomas), meldžiame paskelbimo palaimintąja (mūsų arkivyskupijoje yra pradėta beatifikacijos byla). 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune