Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta klinikinės pastoracijos situacija (2021 10 28)
Paskelbta: 2021-10-28 16:43:33

Spalio 28 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Jai vadovavo I dekanato dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, dalyvavo parapijų ir rektoratų klebonai, rektoriai, kunigai, diakonai. Konferencija buvo skirta temai „Klinikinės pastoracijos sistemos kūrimas Lietuvoje ir kiekvieno kunigo vaidmuo joje“, tad pranešimą šia tema skaitė Klinikinės pastoracijos koordinatorė Kauno arkivyskupijoje sesuo doc. dr. Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė OSB.

Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo dekanas mons. V. Grigaravičius.

Po bendros maldos, pristatydamas pranešėją, dekanas akcentavo ligonių sielovados svarbą. Pasak jo, labai svarbu ne tik suteikti sakramentus, bet ir palaikyti ligonį, jo artimuosius sunkiu metu.

Pandemijos laikotarpis, kurį išgyvename, pasak mons. V. Grigaravičiaus, išryškino tam tikrus dalykus, į kuriuos dažnai nebūdavo skiriamo deramo dėmesio, todėl ypač šiuo metu svarbu pagelbėti tiek ligoniui ir jo artimiesiems, tiek ir kovos su koronavirusu priešakinėse linijose atsidūrusiems medikams juos palaikant, sustiprinant.

Konferencijoje kalbėjusi 2019 metais tuomečio Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus paskirta klinikinės pastoracijos koordinatorė sesuo G. Vasiliauskaitė OSB išryškino klinikinės pastoracijos svarbą, padėkojo kunigams, dirbantiems šioje srityje.

Pasak jos, svarbu ne tik suteikti sakramentus, bet ir užmegzti santykį su ligoniais, artimaisiais, personalu. Ji pasidžiaugė, kad didžiosiose Kauno ligoninėse jau dirba dvasiniai asistentai, kurie palaiko ryšius tarp ligonių, jų artimųjų, dvasininko, personalo. Dirbama ir su personalu: dalyvaujama susirinkimuose, kalbamasi svarbiomis temomis. Tiesa, dvasinio asistento pareigybė yra gana nauja, todėl veiklos pobūdis ir struktūra dar tik kuriami.

Šiuo metu, kaip pažymėjo sesuo G. Vasiliauskaitė OSB, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete įgyvendinama Pastoracinės teologijos magistro studijų programa su klinikinės sielovados specializacija. Šios programos absolventai rengiami dirbti dvasiniais asistentais ligoninėse, senelių globos namuose.

Konferencijos pabaigoje buvo aptartos aktualios ligonių sielovados problemos, dalytasi patirtimi diskusijų metu.

Konferencija baigta bendrais pietumis.

Kun. teol. lic. Nerijus Pipiras
 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune