Malda arkikatedroje už šeimas ir ištikimybę išbandymuose (2021 11 17)
Paskelbta: 2021-11-18 12:22:06

Už šeimas ir didžiąją mūsų šeimą – Lietuvą, kad jos būtų tvaresnės, už šeimų sielovados bendradarbius, jų šeimas, už neišnešiotų, slaugomų ar žuvusių naujagimių šeimas Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu melstasi lapkričio 17-ąją arkikatedroje bazilikoje, kur prieš šv. Mišias maldos valandėlė dar buvo skirta Švč. Sakramento pagarbinimui.

Šv. Mišių homilijoje arkivyskupas palietė išbandymų temą, kurią paskatino tos dienos Dievo žodis (Evangelija pagal Luką apie minų palyginimą, 19, 11–28) Dievas kiekvienam skiria išbandymų, tačiau jie ištveriami Viešpatyje sustiprina ir teikia daugiau jėgų. Po išbandymų Viešpats gali būti numatęs žmogui didesnių dalykų.

„Santuoka – tai pasitikėjimo, išbandymo testas“, – sakė arkivyskupas Kęstutis, atkreipdamas dėmesį į svarbų empatijos ugdymą šeimoje. Čia protu besivadovaujančiam vyrui gali būti iššūkis įsijausti į žmoną, kuri visa sprendžia širdimi, ir atvirkščiai. Pažindami vieni kitus stiprėjame.

Mišių dalyviai, ją švenčiantys gyvai ar per transliacijas, buvo paraginti prašyti Dievo pagalbos savo silpnumui ir atpažinti, kaip tame silpnume gali veikti Dievo malonė.

Ganytojo nesyk sakyta viltingoji frazė „viskas bus gerai“ nuskambėjo ir šį vakarą su patikinimu, jog svarbiausia išlaikyti ištikimybę savo gyvenime, kad laimėtume amžinajame.

Šeimos buvo parengusios visuotinius maldavimus, kuriais melstasi ir už koronavirusu sergančius savo kolegas, taip pat už Sinodinį kelią ir šeimų įsijungimą, už migrantus ir ypač kenčiančias jų šeimas.

Paskutinį mėnesio trečiadienį, lapkričio 25 d., arkikatedroje – maldos vakaras už mokytojus ir kitus jaunimo ugdytojus.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune