Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos gairių pristatymas dirbantiesiems bažnytinėse institucijose Kaune (2021 12 02)
Paskelbta: 2021-12-03 08:30:11

Gruodžio 2 d. Kaune tarnaujantiems įvairiose sielovados institucijose bei organizacijose bendradarbiams pristatytas Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) parengtų gairių projektas, skirtas nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugai bažnytinėse bendruomenėse. Šios gairės įsigalios ateinančiais metais.

„Mes, kaip Bažnyčia, žengiame žingsnį į priekį. Netrukus ir visoje visuomenėje tai turėtų būti pradėta“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, atkreipdamas dėmesį, jog šiomis gairėmis Bažnyčia sako: jos bendruomenė ir aplinka turi būti saugi, draugiška ir kviečianti kitus žmones dalyvauti be įtampos ir baimių, kad čia kas nors gali būti sužeistas, patirs pažeminimą ir išnaudojimą. Turime skaudžios patirties, kas atsitinka, kai to nesilaikoma.

Gaires pristatė bei į klausimus atsakė LVK teisininkas dr. Vygantas Malinauskas. Šios gairės, parengtos pagal Vatikano institucijų pateiktas nuorodas, – tai kompleksinis dokumentas, ir jis, pasak teisininko, išreiškia, kokių nuostatų Katalikų Bažnyčia laikosi, kokios atsakomybės ir įsipareigojimų šioje srityje imasi.

Šios gairės aiškiai perteikia Bažnyčios požiūrį, jog prievarta prieš nepilnamečius yra didelis nusikaltimas, sukeliantis fizinę, psichinę, dvasinę žalą ir aukoms, ir pačiai bažnytinei bendruomenei. „Ir vienas nukentėjęs nepilnametis ar pažeidžiamas suaugusysis yra per daug, todėl turime padaryti viską, kad to neįvyktų, o sužinoję apie tokį įvykį – žinotume, kaip reaguoti“, – sakė prelegentas. Todėl po šių gairių pristatymo ateityje numatomi ir konkretūs mokymai dvasininkams ir bažnytinėje aplinkoje dirbantiems pasauliečiams.

Susitikime dalyvavo per 70 dalyvių iš Kauno arkivyskupijos parapijų ir kitų sielovados institucijų. Arkivyskupijos kunigams minėtos  gairės buvo pristatytos šių metų pavasarį.
 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune