Ties Naujųjų slenksčiu – palaiminimai 2022-iesiems, taikos ir bendrystės laikui
Paskelbta: 2022-01-03 12:36:33

Nuotraukos – stop kadrai, KAIT bei Domeikavos parapijos

„BŪKITE PALAIMINTI, VIEŠPATS TELYDI mus į Naujuosius. Tegul gerojo Dievo malonės išsilieja mūsų širdyse, kad jos būtų pajėgios priimti Dievo dovanas ir įkūnyti jas 2022 metais“, – naujametinį pasveikinimą ir palaiminimą gruodžio 31-osios vakarą Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas siuntė iš arkikatedros bazilikos.

Ties Naujųjų metų slenksčiu švenčiant Padėkos Eucharistiją, buvo sugiedotas iškilmingiausias Dievo garbinimo ir šlovinimo himnas Bažnyčioje „Te Deum laudamus“.

„Šiandien susimąstome apie laiką. Tai Dievo mums duotas išteklius, kuris yra baigtinis“, – sakė arkivyskupas, pasidalydamas mintimis, jog gyvenimo laikas – tai galimybė dar labiau artėti prie Dievo, dar labiau mylėti. Pats Jėzus parodė, kaip Jis naudojo ir pavertė gyvenimą meilės dovana.

Arkivyskupas popiežiaus Pranciškaus mintimi atkreipė dėmesį, jog šie besibaigiantys metai priminė mūsų trapumą, esame pavargę, tad kaip niekad dar svarbiau ramybė, dėmesingumas ir paguoda kitam, taikos, darnos bei solidarumo siekis.

Visuotinėje maldoje meldžiantis už Bažnyčią, Šventąjį Tėvą Pranciškų, vyskupus, kunigus, pašvęstuosius, melstasi ir už šeimų santarvę, už Bažnyčios geradarius ir kad Viešpats priimtų maldas ir aukas už pandemijos pabaigą bei žmonijos išgelbėjimą.

Sausio 1-ąją arkikatedroje bazilikoje iškilmingose šv. Mišiose švenčiant Švč. Mergelę Mariją Dievo Gimdytoją ir minint Pasaulinę taikos dieną, arkivyskupas kvietė drauge dėkoti Dievui už gyvenimo dovaną, prašyti palaimos 2022-aisiais ypač mūsų šeimoms, kraštui ir pasauliui – kad lydėtų taika ir kitų Jo malonių apstybė.

Šį metą, pasak ganytojo, savo širdyse svarstome, kaip šiemet seksis kurti santykius su kitais žmonėmis, kaip mūsų siekiai ir darbai atitiks Dievo mintį, kaip išlaikysime didžiausią dovaną – taiką.

Homilijoje buvo apžvelgta popiežiaus Pranciškaus parašyta Žinia Pasaulinei taikos dienai, kurioje jis siūlo tris priemones tvariai taikai kurti: dialogą tarp kartų, ugdymą ir darbą.

Po homilijos paskelbtais visuotiniais maldavimais šauktasi Viešpaties pagalbos, kad pasaulis priimtų Sutaikinimo žinią ir Kristaus ramybę ir ateitų karų bei nesantaikų pabaiga. Melstasi už Lietuvą, kad ji būtų šviesos ir tiesos šalis, o mūsų šeimos, kaskart įveikdamos egoizmą, vis labiau taptų meilės bendruomenėmis.

„Būkime taikos apaštalai, nes palaiminti taikdariai“, – sakė arkivyskupas, liturgijos pabaigoje suteikdamas Bažnyčios palaiminimą žodžiais iš Skaičių knygos: „VIEŠPATS telaimina ir tesaugo tave! Teleidžia VIEŠPATS šviesti tau savo veidą ir tebūna tau maloningas! Tepažvelgia VIEŠPATS į tave maloniai ir tesuteikia ramybę!“ (Sk 6, 24–26).

Pačiomis pirmosiomis sausio dienomis prisimename Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę su nauja paskata melsti jos beatifikacijos. Elena Spirgevičiūtė prieš 78-erius metus, sausio 3-iosios naktį, buvo nužudyta savo pačios tėvų namuose Kaune, įsiveržus čia sovietiniams nusikaltėliams. Elena žuvo gindama mergaitiškąjį orumą ir laimindama savo artimuosius kryžiaus ženklus. Malda prašant paskelbimo palaimintąja – sausio 4 d. Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Prie šios bažnyčios 2021 m. gegužės 29 d. iš Eigulių kapinių buvo perlaidoti jos palaikai. 

Nuotrauka iš moksleivių konferencijos „Šimtmečio kankiniai“ (2019 02 28)

2022-ieji – tai LR Seimo paskelbti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ metai. Šiemet sukanka 50 metų, kai 1972 m. kovo 19 d. Simne buvo išleistas pirmasis „Kronikos“ numeris. „„Kronika“ ne tik informavo pasaulio visuomenę apie sovietinės valdžios daromus nusikaltimus, bet atliko kitą labai svarbų uždavinį – drąsino tautiečius nebijoti persekiojimų ir ginti savo teises. „Kronikos“ įtakojami vienas po kito pasirodė kiti pogrindžio leidiniai: „Aušra“, „Dievas ir Tėvynė“, „Rūpintojėlis“, „Tiesos kelias“, „Perspektyvos ir kt. Galinga represinė valdžios mašina pradėjo buksuoti, ir mes visi pamažu ėjome į Kovo 11-ąją“, – rašė gruodžio 30 d. paskelbtame kardinolo Sigito Tamkevičiaus laiške pasitinkant „Kronikos“ metus. Jį kviečiame skaityti www.kronikosfondas.lt

Sausio 2 d. LRT televizija laidoje „Kultūros diena“ parodė reportažą (nuo 6 min.) apie „Kronikos“ leidimą bei jos redaktorių kardinolą Sigitą Tamkevičių. 

Nuotraukoje – Sinodinio kelio susitikimas Domeikavos parapijoje (2021 12 19)

Pirmąją 2022 m. dieną kauno.diena.lt  (kalbėjosi ir parengė Aušra Garnienė) Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pasidalijo apie prabėgusius metus, paženklintus pandemijos bei jos padarinių, kas džiugina šiandien ir kokie lūkesčiai 2022-iesiems, kuriais popiežius Pranciškus kviečia į Sinodinį kelią atnaujinti Bažnyčios bendrystės.

Visa apie Sinodą ir Sinodinį kelią Lietuvoje www.sinodas.katalikai.lt 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune